Browse

ကုန္႐ံႈးတစ္ေခါက္၊ လင္ကုန္႐ႈံး တစ္သက္လံုးေမွာက္၊ ဆရာ႐ႈံးလွ်င္ တစ္သံသရာလံုးေမွာက္သည္

ကုန္သြယ္သူသည္ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေပါက္ေစ်းအတြက္ အခ်က္မွားလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေနအရ စရိတ္ပုိမုိ ကုန္က်ျခင္း၊ ေစ်းက်ျခင္း၊ ကုန္စည္ပ်က္စီးျခင္း စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အ႐ႈံးေပၚလွ်င္ တစ္ေခါက္အတြက္သာ ႐ႈံးေပမည္။ ေနာက္ တစ္ေခါက္တြင္ ျမတ္ေကာင္း ျမတ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ၍ လုပ္ကုိင္ ေကၽြး ေမြးေသာ အိမ္ရွင္လင္ေယာက်္ားမ်ဳိးကုိ မရဘဲ အလုပ္အကုိင္ မလုပ္ခ်င္ ပ်င္းရိညံ့ဖ်င္း႐ုံသာ မက မေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ သံုးျဖဳန္းကာ ႏွိပ္စက္႐ုိက္ႏွက္တတ္ေသာ လင္ဆုိးႏွင့္ႀကံဳရမည္ ဆုိလွ်င္မူကား တစ္သက္တာလံုးအတြက္ေမွာက္မွားျခင္းျဖစ္၍ ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေစေေတာ့သည္။ ထုိမွတစ္ပါး... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုလားသုိက္ က်ား၀င္ကိုက္

ကုလားလူမ်ဳိးအစုအေ၀းတြင္ က်ား၀င္၍ ဆူညံစြာ ေအာင္ဟစ္ၾကသည္ကုိ ဆုိသည္။ ကုလား လူမ်ဳိးမ်ား စကားေျပာသံသည္ ဆူညံသည္ဟု ျမန္မာမ်ား၏နားတြင္ မွတ္ထင္သည္။ ႏႈတ္အာ သြက္လက္ေပ့ါပါးေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ အာသံ လွ်ာလိပ္သံမ်ားေသာေၾကာင့္ အစုအေ၀းလုိက္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္း ေျပာဆုိၾကေသာအခါ နားမလည္ၾကသူမ်ားအဖုိ႔ နားၿငီးဖြယ္ ျဖစ္တတ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အားျဖင့္ သာမန္အခါ၌ပင္ ဆူညံသည္ဟု မွတ္ယူလွ်င္ က်ား၀င္ေရာက္ကိုက္ခဲသျဖင့္ေၾကာက္လန္႔တၾကားႏွင့ ္ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိၾကသည့္ အခါ ပုိ၍ဆူညံမည္ဟု တင္စားခုိင္းႏိႈင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ နားမခံသာဖြယ္ ဆူညံျခင္းကုိ ပုံခုိင္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုသုိလ္တစ္ပဲ၊ ငရဲတစ္ပိႆာ

ကုသိုလ္လုိ၍ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အကုသုိလ္သာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိ၍ ရရွိႏုိင္ၾကသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ကုသိုလ္လုိ၍ ဆြမ္းေကၽြးရာ၌ ၾကက္၊ ၀က္တုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ေပးရန္ ႀကိဳတင္မွာ ၾကားျခင္း၊ မေလာက္ငွမည္ကိုစုိး၍ ပိတ္ပင္ ၀န္တုိျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ သမၼာအာဇီ၀ မျဖစ္ေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း စသည္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ အဆမ်ားစြာ ပုိမုိ က်ဴးလြန္မိတတ္သျဖင့္ ကုသုိလ္နည္း၍ ငရဲက အဆမ်ားသည္ကုိ ပုံခုိင္း၍ ဆုိသည္။ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္တစ္ရာရွိသျဖင့္ ဆယ္လီမူးႏွင့္ ပဲႏွစ္ေထာင္၊ က်ပ္သံုးပဲႏွင့္ တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ၊ တစ္ဆႏွင့္ အဆတစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာမွ ႏွစ္ေထာင္အထိ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ့္ ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ခုနစ္ပါး

မိမိဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္၀င့္ႂကြားသူသည္ မသူေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ကုိယ့္အမည္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ထုတ္ ျမည္တြန္တတ္ေသာ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမ်ားကား ခုနစ္ပါးရွိသည္။ ထုိခုနစ္ပါးမွာ … ၁။ ေတာက္တဲ့။ ၂။ ဇီးကြက္။ ၃။ ေရႊျပည္စုိး။ ၄။ ေယာက္ဖေခြးေခၚငွက္။ ၅။ တစ္တီတူး (တီတီတြတ္)။ ၆။ ဥၾသငွက္။ ၇။ ဘုတ္ငွက္။ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမွတစ္ပါး လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အမည္ဂုဏ္ပုဒ္ ကုိ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ႂကြား၀င့္ျခင္း၊ ကုိယ့္ဂုဏ္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတုိ႔၏က်င့္၀တ္ တြင္... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ္ကက်ဴး၊ ကုိယ့္ဒူးမွ မယုံရ

မိမိကုိယ္တုိင္ကလဲြလွ်င္ အျခားသူကုိ မေျပာထားဘိ၊ မိမိ၏ ဒူးကုိေသာ္မွ်ပင္လွ်င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်၍ မရႏုိင္ဟု ဆုိလုိသည္။ သူတစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မိမွား၍ နစ္နာဆံုး႐ႉံးမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိေပ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာက၌ စိတ္သီးျခား၊ ကိုယ္သီးျခားရွိေနေသာ အျခားသူမ်ားကုိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ဖုိ႔ရန္မွာ မ်ားစြာခဲယဥ္းလွသည္ဟု ပညာရွိတုိ႔က သတိေပးေလသည္။ ေလာက၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမည့္တစ္ပါးသူမရွိေၾကာင္းကုိမေဟာသဓဇာတ္ေတာ္၌လည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ မည္သူ႕အားမွ် မေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္းအဆုိ အေရးသာပုံကုိ ၀တၱဳသက္ေသျဖင့္ တင္ျပထား သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ပါးကုိ မဆုိထားႏွင့္၊ မိမိကုိယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ဒူးကုိမွ်ပင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ့္စိတ္ႏွင့္ႏိႈင္း မ႐ုိင္း

သူတစ္ပါး၏အလုိဆႏၵကုိ သိလုိမႈ ကုိယ့္အလုိဆႏၵျဖင့္ ႏိႈင္းစာဆင္ျခင္ျခင္းျပဳအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မဆုိး၀ါး၊ မမွားယြင္းႏုိင္ေသာ နည္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္မႏွစ္သက္ေသာ အနိဌာ႐ုံကုိ သူတစ္ပါးႏွစ္သက္မည္မဟုတ္။ မိမိလုိလား တပ္မက္ေသာ ဣ႒ာာ႐ုံကုိ သူတစ္ပါးလည္း တပ္မက္ႏွစ္သက္မည္ စသည္ျဖင့္ သူတစ္ပါး ထားရွိမည့္ စိတ္အလုိဆႏၵကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေတြးဆ သေဘာထားျခင္း သည္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ မႏွစ္သက္၊ မခံခ်ိေသာအရာကုိ သူတစ္ပါး အား ခံယူေစျခင္းမျပဳသင့္။ သူတစ္ပါးသည္လည္း မိမိကဲ့သုိ႔ပင္ ခံစားသိမွတ္တတ္သူျဖစ္သည္ ဟု အစဥ္ႏွလံုးသြင္းရန္ ရည္ၫႊန္း၍သံုးသည္။ သို႔ရာတြင္... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ့္ထမင္းကိုယ္စား ႀကီးေတာ္ ႏြားေက်ာင္းသည္

အခေၾကးေငြမရ၊ မိမိကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မိမိထမင္းကုိ စားၿပီး ႀကီးေတာ္ႏြားကုိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ေက်ာင္းေပးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အလုပ္လုပ္သူသည္ မိမိအလုပ္အားႏွင့္ညီမွ်ေသာ လုပ္အားတန္ဖုိးကုိ အဖုိးအခေၾကး ေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလားအလာအခြင့္အေရးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေပးေခ် သည္ကုိ ခံယူၾကရစၿမဲ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိသုိ႔အတုံ႔အလွယ္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ လုပ္အားတန္ဖုိးမရရွိဘဲ ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာအခါတြင္ ေက်းဇူး တင္ေဖာ္မွ မရေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စား၍ ႀကီးေတာ္ႏြားေက်ာင္းေပးသည္ဟု ခုိင္းႏိႈင္းဆုိၾကသည္။ ႀကီးေတာ္ျဖစ္သူသည္ မိမိတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္စိမ္းက ကူညီ ေက်းဇူးျပဳသည္ကဲ့သုိ႔ သိသိသာသာ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ့္ဖင္မႏုိင္ဘဲ ပဲႀကီးဟင္း ေသာက္ခ်င္

ကုိယ့္၀မ္းေပ်ာ့တတ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာသဘာ၀ကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲႏွင့္ ၀မ္းေပ်ာ့ ေစႏုိင္ ေသာ ပဲႀကီးဟင္းကုိ စားေသာက္ခ်င္သည္ဟု ဆုိသည္။ ပဲႀကီးဟင္းသည္ ၀မ္းသက္သာေစႏုိင္ျခင္း မရွိေစကာမူ ၀မ္းလြယ္ေစ၊ ေပ်ာ့တတ္ ေစေသာ သေဘာရွိေပသည္။ ၀မ္းလြယ္တတ္ေသာသူမ်ားသည္ သစ္သီးမွည့္၊ ေဖ်ာ္ရည္ စေေသာ ၀မ္းႏူးလြယ္သည့္ အစားအစာမ်ားကုိ စားေသာက္ေသာအခါ ၀မ္းေဖာ ေဖာသက္ေလ့ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀မ္းကုိထိန္းႏုိင္ေသာ ခ်ဳပ္တည္းမႈမွာလည္း ကုိယ္ခႏၶာႂကြက္သားမ်ား အလုိက္ စြမ္းေဆာင္မႈလုိေပသည္။ ၀မ္းကုိ ထိန္းသိမ္းစြမ္း နည္းပါးသူမ်ားသည္ ပဲႀကီးဟင္း ကဲ့သုိ႔ ၀မ္းႏူးစာမ်ားကုိ ေရွာင္ရမည္ျဖစ္ပါလ်က္ ကုိယ္လည္းမစြမ္းဘဲ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ္မလွ ကုိယ္မျမင္၊ သူမလွ ကုိယ္ရယ္ခ်င္

မိမိကုိယ္တုိင္က မလွပသည္ကုိမူ သတိမထားမိတတ္ဘဲ သူတစ္ပါး အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္သည္ကုိမူ ေလာင္ေျပာင္ရယ္ေမာခ်င္သည့္သေဘာကုိ ဆုိလုိသည္။ လူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္ ေရွ႕ေဆာင္ေနေသာအခါ မိမိကုိယ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကုိ မျမင္တတ္ေခ်။ မိမိကုိယ္ကုိ တကယ္ပင္အ႐ုပ္ဆုိး ေစကာမူ အ႐ုပ္ဆုိးသည္ဟု မထင္မွတ္တတ္ေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ သူတစ္ပါးအ႐ုပ္ဆုိးသည္ ကုိမူ ျမင္လြယ္သည္။ မိမိကုိယ္ေပၚတြင္ သက္ညႇာေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားသေလာက္ သူတစ္ပါးအျပစ္ကုိ မညႇာမတာ ခြင့္မလြႊတ္တမ္း ျမင္တတ္သည့္အတုိင္း သူတစ္ပါး မလွသည္ကုိ ျမင္ရေသာအခါ တြင္ကား ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာခ်င္တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ မလုိလားအပ္သည့္ လူ႕စ႐ုိက္ ေပၚလြင္ေအာင္... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ ကိုယ့္ျပန္ေျခာက္

မိမိကုိယ္တုိင္ ေကၽြးေမြးျပဳစုလာခဲ့ေသာ ေမ်ာက္က ေကၽြးေမြးထားသူ ေက်းဇူးရွင္ကုိပင္ ျပန္၍ ေျခာက္လွန္႔ျပေနသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ သူတစ္ပါးေက်းဇူးကုိ သိတတ္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယုတ္မာေသာသူတုိ႔သည္ မိမိအေပၚ၌ ေကၽြးေမြးျပဳစုေသာ ေက်းဇူးရွင္ကုိပင္ မႁခြင္းခ်န္ဘဲ ျပန္၍ေစာ္ကားေက်းဇူးကန္းတတ္ေလသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ အသိအလိမၼာနည္း ေသာ တိရစၧာန္ေမ်ာက္ကဲ့သို႔ ေက်းဇူးျပဳထားသူကုိပင္ျပန္၍ ေျခာက္လွန္႔တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ပုံခုိင္း၍ဆုိသည္။ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိေက်းဇူးမဲ့ ျဖစ္ရတတ္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 4 of 46« First...23456...102030...Last »