Browse

ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ ေလသည္ဟုဆိုလိုသည္။ လိုေသာေနရာတြင္ ျပည့္စံုေစခ်င္သည္က မျပည့္စံုဘဲ မလိုရာတြင္မွ ျပည့္စံုေနသျဖင့္ အသံုးမျပဳေသာ အက်ဳိးမရိွဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍ မ်ဳိသိပ္ခ်ဳပ္တီးထားေစဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအေျခအေနအတြင္းစိတ္ထား ကို အခါခပ္သိမ္း မေပၚေစဘဲ မ်ဳိသိပ္သည္းခံတတ္ေစရန္ နည္းပရိယာယ္ေပးရာ၌ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အကန္းသမား သနပ္ခါးမလုိ

မ်က္စိကန္းသူ၏ ဇနီးမယားသည္ မိမိလင္က ႐ႈျမင္ေစရန္ သနပ္ခါးလိမ္းေသာ္ လည္း လင္က႐ႈျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ထိုမိန္းမအဖို႔ သနပ္ခါးလိမ္းရန္ မလိုေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ အေျခအေနအရ ျမင့္မားသူတုိ႔၏ ပကာသန၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ စသည္တုိ႔မွာ ဆင္းရဲခ်ဴခ်ာသူတုိ႔အတြက္ လိုအပ္ေကာင္းမွလိုအပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦး အေျခအေနအရ လိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ဦးအတြက္ မလုိဟုဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အက်ည္းတန္ စကားတန္ထြက္ (အက်ည္းတန္ စကားတန္ (တလႅ)ထြက္)

အ႐ုပ္ဆိုးသူသည္ အ႐ုပ္သာဆိုးေသာ္လည္း စကားအရာ၌ သင္ၾကားမွတ္သား ႏိုင္သျဖင့္ ထိုက္တန္ေသာ စကားေကာင္းမ်ားကိုမူ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းမရိွသည္ဟုဆိုလုိ သည္။ (အခ်ဳိ႕က အက်ည္းတန္လွ်င္ ယုတ္ညံ့ေသာ စကားသာ ေျပာတတ္သည္ဟု မွတ္ယူေနၾကသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အခ်စ္ရွာ အသာေတြ႕၊ အျပစ္ရွာ အနာေတြ႕ (အနာေမ့)

ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ႐ႈၾကည့္ေသာအခါ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အထင္ႀကီးလိုစိတ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိခ်စ္သူတစ္ဖက္သားအေပၚတြင္ သာလြန္ ေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေအာက္ေမ့ေတြ႕ျမင္မိတတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မလိုမုန္းတီး ၍ အျပစ္တင္လုိသည့္စိတ္ျဖင့္ ႐ႈၾကည့္ေသာအခါ အျပစ္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ရသည္ဟုဆို သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အခ်စ္ႀကီးက အမ်က္ႀကီးသည္

ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းေသာ သံေယာဇဥ္ႀကီးမားေလေလ၊ စိတ္နာၾကည္းစရေပၚလာေသာ အခါ အမ်က္ေစာင္းမာန္ အင္အားသည္လည္း ခ်စ္သည့္အတုိင္းအဆႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ ႀကီးဥည္ဟု ဆိုလိုသည္။ စိတ္ဆႏၵ၏ အတုိင္းအဆ အင္အားအခ်ဳိးအစားတစ္ေျပးတည္း လိုက္တတ္ပံုကို တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အခ်ဳိရွာ သကာေတြ႕၊ အပ်ဳိရွာ ကညာေတြ႕

အခ်ဳိရွာအရသာကို စားလို၍ရွာေသာအခါ သကာကိုေတြ႕ရသျဖင့္ အလုိႏွင့္အရ တိုက္ဆိုင္လွသည္။ အခြင့္ေတာ္ေလသည္။ အပ်ဳိရွာေသာအခါ ကညာစင္အပ်ဳိကိုပင္ ေတြ႕ရသျဖင့္ အလိုဆႏၵအခန္႔သင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အလိုဆႏၵအခန္႔သင့္ အခြင့္ေတာ္လွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ (အခ်ဳိကိုရွာလွ်င္ အခ်ဳိကို မုခ်ေတြ႕ႏိုင္ရ မည္။ မရွာဘဲမေတြ႕၊ ႀကိဳးစားရွာမွသာ ရွာေသာအရာကိုေတြ႕ႏိုင္မည္ဟူေသာ သေဘာႏွင့္လည္း သံုးႏႈန္းၾကသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အငင္မတက္လွ်င္ ပန္းလ်က္ႏွင့္မရ၊ အဆင္မတတ္လွ်င္ ဆန္းလ်က္ႏွင့္မလွ

အယူအငင္ အခ်က္အလက္ သိကၽြမ္းသလိမၼာျခင္းမရိွလွ်င္ပင္ပန္းေအာင္ အားထုတ္ ေသာ္လည္းမရႏိုင္ အျပဳအျပင္ အဆင္ယင္မတတ္ကၽြမ္းလွ်င္လည္း အေသြးအဆင္ဆန္း ေစကာမူ လွပျခင္းမရိွႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။ ပစၥည္း၀တၳဳထက္အသံုးျပဳတတ္ျခင္းနည္းစနစ္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္းကို ပို၍တနဖိုးထားေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အငိုလြယ္လ်က္ အ႐ိႈက္ခက္သည္

ဟန္ေဆာင္ကာ ေကာက္၍ငိုလုိက္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ႐ိႈက္၍ငိုရန္မွာ ငိုေလာက္ေသာ ခံစားမႈမရိွဘဲ ခက္ခဲသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို စတင္လုပ္ရန္ မွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ေနာက္အဆင့္မ်ားတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ရတတ္သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အစားမေတာ္တစ္လုတ္၊ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း

ခ်င့္ခ်ိန္ေ၀ဖန္တတ္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္ တစ္လုတ္မွ်ေသာ အစာျဖင့္ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္၍ တစ္လွမ္းမွ် ခရီးကၽြံ႐ံုျဖင့္လည္း လည္းေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အနည္းငယ္မွ်ဟူ၍ သတိကင္းလြတ္ျခင္း ေပါ့ဆျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 30 of 46« First...1020...2829303132...40...Last »