Browse

၀မ္းတစ္လံုးေကာင္း ေခါင္းမခဲဘူး

အစာအိမ္က အစာေကာင္းစြာ ေခ်ခ်က္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္ ေရာဂါဘယ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြ ျဖစ္ပြားတတ္ေပရာ အစာအိမ္ ၀မ္းတစ္ခုက ေကာင္းမြန္ေနခဲ့လွ်င္ အျခား ေရာဂါမ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ ေခါင္းပင္လွ်င္ မကိုက္ခဲႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ အခ်က္အျခာ ေနရာက ေကာင္းမြန္လွ်င္ အျခားဆက္စပ္ရာ အစြယ္အပြားမ်ားပါ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေဖာ္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမမည္

မိမိ၀မ္းႏွင့္လြယ္၍ ေမြးရျခင္းမရိွေသာ ေမြးစားသမီးတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ သားသမီး ရင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် သားသမီးဟုမည္တြင္ရေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးသိ၊ ခင္တြယ္ တတ္ျခင္းမရိွဟုဆိုလိုသည္။ ေမြးစားသားသမီးတုိ႔အား အစစ္အမွန္အားမကိုးရေၾကာင္း ကိုသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀ါဂြမ္းတစ္လွည္းစာ မီးဖုတ္၍တစ္ဆုပ္မရ

လွည္းတစ္စီးတိုက္စာ ၀ါဂြမ္းမ်ားသည္ ထုထည္အားျဖင့္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ္ လည္း မီးတုိက္၍ျပာျဖစ္သြားေသာအခါ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်မရိွဟူ၍ ဆိုလိုသည္။ ပမာဏအားျဖင့္ ႀကီးမားသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ နည္းပါး ေၾကာင္းကို ထင္းရွားေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀ါးလံုးေခါင္းထဲ လသာသည္

လသည္ ေကာင္းကင္အာကာယံ၌ ထြန္းလင္း၀င္းပသျဖင့္ ေျမျပန္႔အရိပ္ကင္းရာ ၌ လေရာင္သာ၍ လူအမ်ားၾကည့္႐ႈႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ရေပရာ ၀ါးလံုးေခါင္းအတြင္း၌ လသာေနေသာအခါတြင္ကား မည္သူမွ်လည္း မၾကည့္ျမင္သာ မည္သို႔မွ်လည္းအက်ဳိး မျပဳဟုဆိုလုိသည္။ အရာဌာနမဟုတ္သည့္ေနရာ၌ ၀င့္၀ါအစြမ္းျပ၍ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး မရိွပံုကို ေပၚလြင္ေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀ါးေဆြးကိုခၽြန္၍ မထက္

ေဆြးျမည့္ေနေသာ၀ါးသည္ အသားမြ၍ ေက်ပ်က္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ထက္ျမက္ ေအာင္ ေသြးခၽြန္ေသာ္လည္း ထက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအရည္အေသြး ျပည့္တင္းခိုင္မာျခင္းမရိွသူအား ျဖစ္ေစလုိသကဲ့သို႔ ျပဳျပင္သြန္သင္ေသာ္လည္း မရႏိုင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကံယုံ၍ ဆူးပုံမနင္းႏွင့္

ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ေရွာင္လႊဲ၍မရ။ အေၾကာင္းျပဳသလုိ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚရမည္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေရွာင္လဲႊ၍ မရဟူ၍ ဆုိလုိသည္။ မိမိကုိယ္အား ကံအလြန္ေကာင္းလွသည္ဟု ယုံၾကည္ရင္း ရွိေစကာမူ ဆူးပုံကုိနည္း လွ်င္ စူးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္း၍ ဆူးကုိနင္းေသာ္လည္း မစူးဟူ၍မရွိ၊ ဆူးမည္သည္ မွာ မိမိေလာက္မာေက်ာ သိပ္သည္းမႈမရွိေသာအရာကုိ ဖိႏွိပ္ေသာအားႏွင့္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်စြာ စူး၀င္ထုိးေဖာက္မည္မွာ နိယာမတရားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး၊ အျပဳႏွင့္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေသာ ေဟတုပစၥည္း၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈ နိယာမတရားကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေ႐ွာင္လႊဲ၍မရ။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကရဏိယႏွင့္ဆြမ္းစား အံသြား ဗထက္ခ်ဳိက္လုိက္ၿပီ

“လက္ရွိအတုိင္းေနလာသည္မွာၾကာၿပီ၊ အထူးအေထြအားထုတ္ဖြယ္ရာမရွိ”ဟု ဆုိလုိ သည္။ “မိမိနည္းႏွင့္မိမိေအာင္ျမင္မႈအေတြ႕ အႀကံဳမ်ားလွၿပီ။ အျခားနည္း ရွာႀကံလက္ခံဖြယ္ မရွိ” ဟူ၍လည္း ဆုိလုိရာေရာက္သည္။ ဤစကားမွာ ဆင့္ကဲတုိးတက္မႈကုိ မရွာလုိဘဲ လက္ရွိ နည္းမွတစ္ပါး အျခားနည္းကုိ ရွာႀကံလိုသူမ်ားသာ သံုးစဲြေသာ စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မိမိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ အထုိက္အတန္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ပင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိလွၿပီဟုအထင္ ေရာက္တတ္ သူမ်ား သံုးစဲြတတ္ၾကသည္။ ဤစကားပုံ ျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ဤသုိ႔တည္း။ တစ္ခါေသာ္ ရဟန္းႀကီးတစ္ပါးကုိ ဒါယကာတစ္ဦးက “ဦးပဥၨင္းႀကီး စာေပပိဋကတ္ ဆက္လက္သင္ၾကားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ ဒါမွ ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္ သူေပါၿပီး... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကိုယ္မခ်ိ အမိေသာ္လည္း သားေတာ္ခဲ

ကိုယ္တုိင္ မ႐ႈမကယ္ႏုိင္ေအာင္ ဒုကၡေ၀ဒနာေရာက္ေနေသာ မိခင္သည္ ခ်စ္လြန္း လွသည္ဆုိေသာ မိမိရင္ေသြး သားသမီးမ်ားကုိပင္လွ်င္ အေၾကာင့္ၾကမရွာ မကယ္ယူႏုိင္ဘဲ သားသမီးဟူ၍ အမွတ္မျပဳႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ လ်စ္လ်ဴျပဳ၍ မိမိ သက္သာမႈကုိသာ ၀ကြပ္၍ ရွာစၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ မိခင္သည္ ရင္မွျဖစ္ေသာ သားသမီးတုိ႔ကုိ ခ်စ္ခင္ၿမဲျဖစ္သည္။ သားသမီးတုိ႔ အတြက္ အဆင္းရဲခံ၊ အပင္ပန္းခံ၍ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ ဒုကၡအေပါင္းကုိ ခံစားလာရေသာအခါ သားသမီးအေရးထက္ မိမိကုိယ္ေရးကုိသာ ေရွး႐ႈတတ္ေသာ သေဘာရွိ သည္။ အက်ဥ္းအၾကပ္အခါမ်ဳိးတြင္ မိမိကုိယ္ထက္ ခ်စ္ေသာသူသည္ မရွိဟူေသာအခ်က္ကုိ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကိုယ့္အေၾကာင္း ေခါင္းအုံးမွသိ

မိမိမည္မွ် ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္ေသာ ေသာကျဖင့္ ပူပန္ငုိေႂကြးမ်က္ရည္က်ခဲ့ရသည္ကုိ အျခားသူမ်ား မျမင္လွာ၊ မသိလွာ၊ မိမိအခန္းတြင္း အိပ္ရာမွ မ်က္ရည္ခံယူရာ ေခါင္းအုံးသည္ သာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ လူသည္ မိမိကိုယ္အေၾကာင္းကုိ အျခားသူအေၾကာင္းထက္ ပုိ၍ သိႏုိင္ေပ သည္။ အျခားသူသည္ မိမိအေၾကာင္း၊ မိမိအတြင္းသေဘာ၊ မိမိကြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ တုိ႔ကုိ အလံုးစုံမသိႏုိင္။ မိမိအေၾကာင္းကုိ အျခားသူႏွင့္စာေသာ္ မိမိအိပ္စက္သည့္ ေခါင္းအုံးက သာလွ်င္ သိႏုိင္ခြင့္ရွိေပေသးသည္။ ကြယ္ရာ၌ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥကုိ အျပင္လူ သက္ေသျပႏုိင္ဖြယ္ရာကား မရွိ။ သုိ႔ေစကာမူ အသက္မဲ့ေသာ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကိုယ့္ေပါင္ ကုိယ္လွန္ေထာင္းသလုိ

မိမိေပါင္ကိုလူေရွ႕တြင္လွန္၍ မိမိဖာသာနာက်င္ေအာင္မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းႀကိတ္ ျပသသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ေပါင္ဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမွာ မဖြင့္မျပအပ္ေသာ အရွက္သိမ္းဆည္းရာ အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူေရွ႕တြင္ ေပါင္ကုိလွန္ျပျခင္းသည္ ကုိယ့္အရွက္ကုိယ္ ခဲြသည္ ႏွင့္တူသည္။ လွန္႐ုံမွ်မက မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းျပန္ေသာ္ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိသာ နာက်င္ရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွက္လည္းရွက္ရ၊ နာလည္းနာရေအာင္ မိမိအျပဳအမူျဖင့္ မိမိ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ပမာျပဳ၍ မိမိပေယာဂအျဖစ္ မိမိအရွက္ကုိ ကဲြေစ၍ မိမိ နစ္နာေအာင္ ျပဳမိေသာအခါမ်ဳိးတြင္သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိသားသမီး၏ ဆုိးယုတ္မႈအေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေဖာ္ေျပာ ဆုိရန္ရွိေသာအခါ မလဲႊသာ၍ ေျပာရေစကာမူ... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 3 of 4612345...102030...Last »