ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ ေလသည္ဟုဆိုလိုသည္။ လိုေသာေနရာတြင္ ျပည့္စံုေစခ်င္သည္က မျပည့္စံုဘဲ မလိုရာတြင္မွ ျပည့္စံုေနသျဖင့္ အသံုးမျပဳေသာ အက်ဳိးမရိွဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍ မ်ဳိသိပ္ခ်ဳပ္တီးထားေစဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအေျခအေနအတြင္းစိတ္ထား ကို အခါခပ္သိမ္း မေပၚေစဘဲ မ်ဳိသိပ္သည္းခံတတ္ေစရန္ နည္းပရိယာယ္ေပးရာ၌ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေဟာင္လြန္းသည့္ေခြး လူမေလး

ေခြးေဟာင္ေသာအခါ ကိုက္ေတာ့မည္အထင္ျဖင့္ လူကထိတ္လန္႔တတ္ေသာ္ လည္း ေခြးသည္ေဟာင္ျခင္းကိုသာ အားကိုး၍ တေဟာင္တည္း ေဟာင္ေနေသာအခါ ကိုက္တတ္သည့္ေခြးအမ်ဳိးအစား မဟုတ္ေၾကာင္း လူကသိ၍ ထိတ္လန္႔အေလးသတိမူ ျခင္းမျပဳေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္လြန္းျခင္း၊ အေျပာအဆိုအမာန္အမဲမ်ားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္သားက ႐ိုေသရြံ႕ထိတ္မႈ နည္းေလ်ာ့သြားေစတတ္သည္ကို သတိေပး ၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)