ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူမ်ားမည္သို႔ျဖစ္၍ မည္သူေသေသ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမျဖစ္ဘဲ သူ၏သားငယ္မာမာခ်ာခ်ာရိွလွ်င္ပင္ သူ႕အတြက္ လံုေလာက္ ၿပီသေဘာျဖင့္ ေနတတ္ပံုကို ဆိုလိုသည္။ အျခားသူမ်ား၏ အေရးကိုဂ႐ုမျပဳဘဲမိမိ အေရးေလာက္သာ ငဲ့တတ္သူ၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကို လွ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သူမ်ားကို ႐ႈတ္ ခ်ေသာအားျဖင့္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဘုရားလည္းဖူးရင္း လိပ္ဥလည္းတူးရင္း

ေမာ္တင္စြန္းသို႔ ခရီးထြက္ရာတြင္ ဘုရားဖူးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါ၍ လိပ္ဥ က်င္းကို ေတြ႕လွ်င္လည္းတူးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အလုပ္ တစ္ခုကိုလုပ္ရာတြင္ အက်ဳိးႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းၿပီးစီးေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္

ဘုရားတည္ေသာအခါ ျငမ္းကိုထုိးၿပီး ျငမ္းေပၚတက္၍ တည္ရေသာ္လည္း ဘုရားၿပီးေသာအခါ မလိုေတာ့သည့္ျငမ္းကို ဖ်က္ပစ္ရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႀကီးပြားတိုးျမင့္ရန္ မစသူအား ႀကီးပြားတိုးတတ္ေသာအခါ ေက်းဇူးကန္း၍ ပစ္ပယ္သည့္ အခါတြင္သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဘူးထဲကေရပါ

လူတစ္ေယာက္က ေရဘူးယူလာသည့္အခါ အျခားတစ္ေယာက္က မိမိေရကိုပါ ၎ဘူးျဖင့္ထည့္၍ ယူခဲ့ရာ ထိုသူက သူ၏ေရကိုေတာင္းသျဖင့္ ျပန္ငွဲ႔ေပးေသာအခါ မိမိ ဘူးထဲ၍ ပါရင္းေရမ်ားပါ ေလ်ာ့ပါသြား၍ မိမိဆံုး႐ံႈးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိ၌ အက်ဳိး မရိွ႐ံုသာမက မိမိကပင္ အ႐ံႈးခံလိုက္ရသည့္အခါတြင္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အား ဘူးပင္မစိုက္မီက မည္သူမွ်ေဆြမ်ဳိးေတာ္ခ်င္သူ ေခၚ ေျပာခင္မင္သူ မရိွျငားေသာ္လည္း ဘူးပင္စိုက္၍ ဘူးသီးသီးလာေသာအခါ ဘူးသီး လက္ေဆာင္ရယူလုိသျဖင့္ သူသူငွာငွာ အရီး အရီးဟုေျပာကာ ေဆြမ်ဳိးစပ္လာၾကသည္ ဟုဆိုလုိသည္။ အခြင့္အေရး လာဘ္လာဘရရန္ အေၾကာင္းမျမင္ေသာအခါ အေရး မစိုက္ဘဲ အခြင့္အလမ္းရယူစရာ ျမင္လာေသာအခါမွ အေရးတယူျပဳလာသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)