ဗူးလံုးနားမထြင္း

ဗူးသီးခြံမ်ားကို ေရဘူးျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိပ္အေပၚတည့္တည့္မွ မေဖာက္ဘဲ ထိပ္ပိုင္းေဘးတစ္ဖက္က်က်စီမွ အေပါက္ေဖာက္သျဖင့္ ထိုအေပါက္ေဖာက္သည္ကို နားထြင္းသည္ဟုေခၚဆိုရာ ေရႏွစ္၍ခတ္ေသာအခါ နားထြင္းထားေသာဘူးထဲသို႔ ေရ မ်ား ေခ်ာေမာစြာ၀င္ေသာ္လည္း နားမထြင္းေသာဘူးထဲသို႔ ေရမ၀င္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ သူတစ္ပါးနား၀င္မလြယ္ေအာင္ မရွင္းမလင္း၊ မကြဲမျပား၊ မပီမသေျပာသည့္အခါ ဘူးလံုးကို နားမထြင္းဘဲ ေရႏွစ္ခဲ့သည့္နည္းေျပာသည္ဟု တင္စား၍ေျပာသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဗူးေကာင္းမွစင္ခံ၊ လင္ေကာင္းမွစံရ

ဗူးပင္ အမ်ဳိးေကာင္း စင္ထုိး၍ ခံထားရက်ဳိးနပ္သည္။ လင္သားႀကိဳးစား ၾကင္နာ တတ္မွ လင္၏စည္းစိမ္ကို ခံစားႏိုင္၍ လင္ယူရက်ဳိးနပ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အက်ဳိးတရားေကာင္းမြန္မွ အေၾကာင္တရားအတြက္ တန္ဖိုးေက်သည္ဟုဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္ ဥဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ေျခစိမ္းသည္။ ေျခမစိမ္းလွ်င္ ဥဗ်ဳိင္း မဟုတ္ဟုဆိုလုိသည္။ စစ္မွန္ေသာ အရာ၀တၳဳတြင္ စစ္မွန္ေသာ သေဘာလကၡဏာပါၿမဲ ျဖစ္သည္ကို ရည္ရြယ္၍ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဗႏၶရသရက္၊ ပိုးခ်က္မကင္း

အလြန္အမ်ဳိးအစားေကာင္း၍ အဖုိးတန္ေသာ ဗႏၶရသရက္သီးပင္ျဖစ္လင့္ကစား ပိုးေဖာက္သည့္အရာႏွင့္မကင္းႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ မည္မွ်ပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ေစကာ မူ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ရိွတတ္သည့္အခါတြင္ သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)