ပတၱျမားမွန္က ႏြံမွာနစ္လည္းမညစ္

ပတၱျမားအစစ္သည္ ႏြံျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရေသာ္ျငားလည္း ပင္ကိုယ္မူလအေရာင္ မညစ္ႏြမ္း၊ မေမွးမွိန္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွသူသည္ မည္ သည့္အကာအဆီး အဖံုးအဆုပ္ပင္ ခံရသည္ျဖစ္ေစ မူလအရည္အခ်င္းသည္ ေမွးမိွန္ မသြားဘဲ ထြန္းေတာက္ၿမဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပန္းညိဳမ်ဳိး၊ ခ်ဳိးေလစည္ေလ

ပန္းညိဳပင္သည္ အလြန္ျဖစ္ထြန္းလြယ္ေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္၍ ခူးယူျဖတ္ေတာက္ ေလေလ အခက္အလက္ပို၍ ေ၀ေ၀ဆာဆာစည္ကားေလေလျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို သည္။ သူတစ္ပါး၏ အႏွိမ္ခံရျခင္း၊ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း စသည္တို႔တြင္ စိတ္ဓာတ္ မက်မဆုတ္နစ္ဘဲ ပို၍ပင္အားသစ္ေလာင္းကာ ပိုမိုတိုးတက္မႈကို ရရိွေအာင္ထပ္မံႀကိဳး စားတတ္ေသာ အေလ့အထကို တင္စား၍ သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပန္းထိမ္မတတ္ခင္၊ ေရႊခိုးသင္

ပန္းတိမ္အတတ္ကိုသင္ရာတြင္ ပန္းတိမ္ပညာကို ေကာင္းစြာမတတ္မီက ေရႊကို မည္သို႔ခိုးယူရမည္ကို ေက်ာ္လႊား၍ သင္ၾကားေလ့လာသည္ဟုဆိုသည္။ လုပ္သင့္လုပ္ ထုိက္သည့္အလုပ္ကို မလုပ္မီေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ကိုေက်ာ္လႊား၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးကိုအျပစ္တင္၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပန္းပဲသူႀကီး မီးပူမကင္းႏိုင္

ပန္းပဲအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးသူသည္ ဖားဖိုေရွ႕တြင္ မီးပူ၊ သံပူႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ရသျဖင့္ မီးပူကို ေရွာင္ကြင္း၍မရႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ မလႊဲေရွာင္သာ၍ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္တြင္ အႏၲရာယ္အခက္အခဲကို မုခ်ရင္ဆိုင္ရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပိုးေပါင္ရွိက က်စ္စံုကိုႀကံ

ခါးေပၚတြင္ ခ်ည္ပုဆိုးရိွေသာအခါ ပိုးပုဆိုးကို ၀တ္ရေအာင္တိုး၍ ႀကံစည္ရမည္ ျဖစ္၍ ခါးေပၚတြင္၀တ္ရေသာအခါ ထိုထက္ေကာင္းသည့္ က်စ္ပုဆိုးကို ၀တ္ရေအာင္ တိုး၍ ႀကံစည္ရမည္ဟုဆိုလိုသည္။ လက္ရိွအေျခအေနမွ အစဥ္အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္ဟု ႏႈိး ေဆာ္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပီေလာပင္ ပက္က်ိတက္သည္

ပီေလာရြက္မွာ အလြန္ခၽြဲက်ိေသာအမ်ဳိးျဖစ္၍ ပက္က်ိမွာလည္း က်ိခၽြဲေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ရာ ပို၍ခၽြဲပ်စ္ေျပာဆိုျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတယုတယ ခၽြဲပ်စ္ပလီ က်ီစယ္ ေနသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပုဆိုးမရိွသူက လံုေအာင္ထိုင္ခုိင္းသည္

လံုေအာင္ထိုင္ဖို႔ကို အပထား၍ ပုဆိုးပင္မရိွေသာသူက အျခားသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကို လံုေအာင္ထိုင္ရန္ သတိေပးေနသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိအျဖစ္ကို သတိ မျပဳမိဘဲ အျခားသူမ်ားကို အျပစ္တင္ၫႊန္ျပေနျခင္းမ်ဳိးကို သေရာ္၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပံုမဟုတ္၊ ပတ္မဟုတ္ (ဗံုမဟုတ္၊ ပတ္မဟုတ္)

ေျပာဆိုေသာ စကားသည္ ေရွးေဟာင္းပံုျပင္ ၀တၱဳလည္းမဟုတ္၊ ဘုရားေဟာ ပါဠိလည္းမဟုတ္၊ ဟိုမေရာက္ သည္မေရာက္ ဆန္ေကာဆန္ခါျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလို သည္။ တစ္ခုခု မည္မည္ရရမဆိုေလာက္ေသာကိစၥ၊ အရာမေရာက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္  တင္စားသံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပဲႀကီးေရစိမ္ အခ်ိန္တန္မွပြ

ပဲႀကီးေစ့ကို ေရစိမ္ေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းပြမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္တန္မ်သာ ပြမည္ ဟုဆိုလိုသည္။ သူ႕အခ်ိန္ႏွင့္သူ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ရမည့္ကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းအပူတျပင္း လိုလားေတာင့္တ၍ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထင္ေပၚ့ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ပ်က္လွ်င္အစဥ္ ျပင္လွ်င္ခဏ

တစ္စံုတစ္ခုကို ပ်က္ေနၿပီဟူ၍ စြန္႔ပစ္ထားလွ်င္ အစဥ္သျဖင့္ ပ်က္စီးေနၿမဲပင္ ျဖစ္၍ ျပဳျပင္တန္သမွ် ျပဳျပင္လိုက္လွ်င္ ခဏခ်င္းပင္ျပန္၍ ေကာင္းသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘဲ ျပဳျပင္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212