ထင္သာထင္ မ၀င္ဖူး ေက်ာင္းအစ္မ

လင္ေယာက်္ား အိမ္ျပန္ေနာက္က်ေလ့ရိွသျဖင့္ အိမ္အျပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သို႔ ၀င္ေနေလ့ရိွသည္အထင္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းစံုစမ္း ေသာအခါ ထိုေယာက်္ားသည္ အျခားရြာသူတစ္ဦးႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်စ္ခင္ ဆက္ဆံေန ေၾကာင္းသိေနသည့္ ဦးသူေတာ္က `ထင္သာထင္ မ၀င္ဖူး ေက်ာင္းအစ္မ´ဟုျပန္ေျပာ လုိက္သည္ကို ဆိုလိုသည္။ ႀကိဳတင္ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ တကယ့္အျဖစ္ ကြဲလြဲေသာအခါမ်ဳိး တြင္ တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ထင္းေပါက္ရာ လွ်ာနာႏွင့္ ကပ္ကိုး

ပ်င္းရိေသာ သူငယ္တစ္ေယာက္အား ထင္းေပါက္ခုိင္းေသာအခါ ထုိသူငယ္သည္ ထင္းလည္းမေပါက္ခ်င္၊ အျခားျငင္းဆန္စရာ အေၾကာင္းလည္းမရိွသျဖင့္ လွ်ာနာေန၍ မေပါက္ႏိုင္ေသးပါဟု အေၾကာင္းရွာျငင္းပယ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ပ်င္းရိေသာသူသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္သည္ကို အေၾကာင္းရွာတတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ယုတၱိမရိွ မလံုေလာက္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ထန္းေရမူး ကၽြဲခိုးေပၚသည္

ထန္းေရမူးေသာအခါ ရန္စ စကားေျပာဆိုရင္းႏွင့္ပင္ တစ္ခါက ကၽြဲခိုးခဲ့ဖူးသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ႄကြားမိရာမွ ကၽြဲခိုးမႈေပၚလာရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မာန္မာနေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀င့္၀ါလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စကားေျပာလြန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မုိက္မဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သတိကင္းလြတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲ၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တစ္ခါက ဖံုးကြယ္ထား ခဲ့သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမိသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ထမင္းေရပူလာ လွ်ာလႊဲ

လွ်ာသည္ အရသာခံေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းျဖစ္၍ ပါးစပ္တြင္းသို႔ သြင္းလာ ေသာ အရသာတုိ႔ကို လွိမ့္လူးေမႊေႏွာက္၍ ခံစားတတ္ေသာ္လည္း ပူေလာင္ေသာ ထမင္း ေရပူကို ေသာက္မ်ဳိလုိက္ေသာအခါတြင္မူ လွ်ာက ေဘးသို႔ကပ္ လႊဲဖယ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ စံစားစရာရိွလွ်င္ စံစားတတ္၍ အနစ္နာခံစားစရာ၊ အျပစ္သင့္ေရာက္စရာ ရိွလာေသာအခါ ေရွာင္တိမ္းလႊဲဖယ္တတ္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ထမင္းၾကမ္းက အေငြ႕ထြက္ခ်င္

အပူေငြ႕စဲ၍ ေအးေနေသာ ထမင္းၾကမ္းခဲကပင္လွ်င္ သဘာ၀မဟုတ္ဘဲ အေငြ႕ ထြက္ခ်င္ေျခင္းမွာမသင့္ဟု ဆိုလုိသည္။ မိမိသဘာ၀မဟုတ္ဘဲ ေလာ္လည္၍ မတန္မရာ မျပဳသင့္ရာ ျပဳလုိျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ထိုင္ေနအေကာင္းသား ထသြားမွ က်ဳိးမွန္းသိ

က်ဳိးေသာသူသည္ ဣေျႏၵမပ်က္ထုိင္ေနေသာအခါ က်ဳိးသည္ဟု မသိေသာ္လည္း အၿိငိမ္မေနဘဲ ထ၍သြားျပေသာအခါ အက်ဳိးျဖစ္မွန္းကို အျခားသူမ်ား သိခြင့္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဣေျႏၵရစြာေနထိုင္ေသာအခါ အျပစ္အနာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တုိ႔ ကိုသူတစ္ပါးက မသိႏိုင္ေပရာ ဣေျႏၵရစြာမေနဘဲ ဆပ္ေဆာ့၍ တစ္စံုတစ္ရာ အစြမ္းျပသ မည္ျပဳေသာအခါ မစြမ္းေၾကာင္းကို အမ်ားအားဖြင့္ထုတ္ျပသကဲ့သို႔ ရွိေနသျဖင့္ မူလ အတိုင္းေနသည္ကမွ ေတာ္ေသးသည္။ လႈပ္ရွားေသာအခါ အေျခအေနမွန္ေပၚသြားသည္ ဟု အၿငိမ္မေန၊ ဣေျႏၵမေစာင့္စည္းျခင္းကို အျပစ္တင္၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္

အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ ဟန္ျပင္သည့္ဆင္သည္ အရွိန္ယူရန္ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းဆုတ္ေလ့ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူမည့္ သူသည္လည္း ႏိုင္ေလာက္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေစာင့္လင့္ကာ အသာအယာေနာက္ခ်န္အားယူ၍ တစ္ရွိန္ထုိး တုိက္ခုိက္ရန္ အားျပင္ထားရမည္ဟုဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)