တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး

တံငါႏွင့္ နီးစပ္ေပါင္းသင္းေသာအခါ တံငါအလုပ္ကို တတ္ကၽြမ္း၍ တံငါျဖစ္လာ သကဲ့သို႔ မုဆိုးႏွင့္ နီးစပ္ေပါင္းသင္းေသာအခါ မုဆိုးအတက္ကို တက္ကၽြမ္း၍ မုဆိုးျဖစ္ လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေလ်ာက္ နီးစပ္ယဥ္ပါးျခင္း ျဖစ္ရသည္ကို ေပၚ လြင္ေစရန္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖုိးနားလည္သည္

အိမ္တစ္အိမ္၌ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေသဆံုးဖူးေသာအခါ အေခါင္းျပဳလုပ္ရန္ သစ္ပ်ဥ္မည္မွ် သစ္ဖုိးမည္မွ်က်မည္ကုိ လက္ေတြ႕သိရွိနားလည္ဖူးသြားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လက္ေတြ႕ႀကံဳရဖူးေသာအခါတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ၍ ပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိလုိက္သျဖင့္ ေနာက္အခါတြင္ အလားတူကိစၥအတြက္မွားျခင္း၊ အလွည့္ျဖားခံရျခင္း၊ မသိ၀ုိး၀ါးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သိျမင္လိမၼာသြားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ေတြ႕ဖူးႀကံဳဖူး၍ အသိအလိမၼာ တုိးတက္ပုံကုိ ေပၚထင္ေစရန္ တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္တက္စားလည္း ၾကက္သြန္ ႏွစ္တက္စားလည္း ၾကက္သြန္

ၾကက္သြန္သည္ စားလွ်င္ ပါးစပ္နံေသာ အစားအစာျဖစ္၍ တစ္တက္မွ် စား႐ုံႏွင့္ နံမည္မဟုတ္ဟု မထင္သင့္ဘဲ မည္မွ်ေလာက္ပင္ စားသည္ျဖစ္ေစ ၾကက္သြန္သည္ ၾကက္သြန္၏ ပင္ကုိယ္သေဘာကုိမစြန္႔ဘဲ အနံ႔အသက္ရေစမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အျပစ္ဟူသည္ ႀကီးသည္ငယ္သည္ဟူေသာ ပမာဏကုိမလုိက္ဘဲ သေဘာ သက္ေရာက္မႈကုိသာ ထည့္တြက္ေသာအခါ၌ သံုးသည္။ အခ်ဳိ႕က ၾကက္သြန္တစ္တက္ စားၿပီးသည့္ေနာက္ မထူးၿပီ။ ႏွစ္တက္စားလွ်င္လည္း ၾကက္သြန္နံ႔သာနံမည္ျဖစ္၍ စားမိ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္တက္သံုးတက္ မည္မွ်ပင္တုိး၍ စားသင္ျဖစ္ေစ အေရးအႀကီးေတာ့ဟူ၍ သေဘာေကာက္ယူၾကသည္။ မွားၿပီးအမွားကုိ မရပ္ဘဲ ဆက္ကာဆက္ကာမွားေလ ေအာင္ အားေပးေသာသေဘာကုိ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္ပဲတန္ႏွင့္ တစ္လွည္းတန္ပ်က္

တစ္ပဲမွ်သာ တန္ဖုိးရွိသည့္ လွည္း၀င္႐ုိးထိပ္ အပိတ္နားေစာင့္သံေခ်ာင္းငယ္ကုိ မလွ်ဳိပိတ္မိေသာေၾကာင့္ လွည္းဘီးကၽြတ္ထြက္၍ လွည္းေပၚရွိ အဖုိးတန္ေသာ လွည္း တစ္စီးတုိက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အဖုိးမတန္ေသာ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ ႏွေျမာ၍ျဖစ္ေစ၊ သတိေလ်ာ့၍ျဖစ္ေစ၊ အထင္ေသး၍ျဖစ္ေစ၊ လစ္ဟင္း ေလ်ာ့ပါးမႈျဖစ္ေစပါက ႀကီးမားေသာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစႏုိင္ပါေၾကာင္း သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္မုိးလံုး ေဖ်ာက္ဆိတ္ခ်ည္း

ၾကယ္အေၾကာင္းကုိ မသိသူကုိ ၾကယ္အမည္ေမးေသာအခါ မုိးအာကာတစ္ျပင္လံုး ရွိသမွ် ၾကယ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ဆိတ္ၾကယ္ဟူ၍ခ်ည္း အမည္တပ္၍ ေျပာသည္ဟု ဆုိလုိ သည္။ မုိးတစ္ျပင္လံုး၌ ေဖ်ာက္ဆိတ္ၾကယ္ခ်ည္းရွိသည္ဆုိသကဲ့သုိ႔ အရာရာတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္တည္း တြင္က်ယ္လႊမ္းမုိးျခင္းမ်ားေသာအခါ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ ေသာသေဘာႏွင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္ရြာ တစ္က်ီေဆာက္သည္

ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က စစ္ခ်ီရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္ ေစရန္ စခန္းေထာက္ရြာႀကီးမ်ား၌ က်ီမ်ားေဆာက္၍ စပါးရိကၡာျဖည့္တင္းစုေဆာင္းေစ သည္ကို ဆိုလုိသည္။ ခရီးလွည့္ပတ္သြားလာသူမ်ားသည္ တစ္ရြာလွ်င္ ရိကၡာတစ္က်ီ ေဆာက္ဘိသကဲ့သို႔ ခင္မင္မွီခိုႏိုင္ေသာ စားအိမ္ေသာက္အိမ္ မိတ္ေဆြေကာင္းရိွထား ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ဟု တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္လင္ေနလည္း ေပြးႏွင့္ တစ္လင္ေနလည္း ေႄကြးႏွင့္

ဆင္းရဲ၍မွီခိုရာရေအာင္ လင္သားယူလုိက္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္အဖို႔ ပထမ လင္မွာ ေပြးမ်ားပါလာ၍ ကြာပစ္လုိက္ၿပီး ေနာက္တစ္လင္ယူျပန္ေသာအခါတြင္လည္း လင္၌ ေႄကြးဆပ္ရန္ပါလာသျဖင့္ မည္သို႔မွ် သက္သာရာမရဘဲ အႀကိမ္တုိင္း၌ တစ္ခု မဟုတ္တစ္ခု ဒုကၡေတြ႕ရသည္ဟုဆုိလုိသည္။ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ သက္သာမႈ မရဘဲ အဆိုးအပ်က္ ဒုကၡတုိ႔ႏွင့္ အႀကိမ္ဖန္ဖန္ေတြ႕ဆံုရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္သက္လံုးစားသည့္အခါ သံပုရာတစ္ျခမ္းႏွင့္ေခ်သည္

၁။ တစ္သက္ပတ္လံုး စားေသာက္လာခဲ့သည့္ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ အစာမေက်ေရာဂါ နာတာရွည္ စြဲကပ္လာခဲ့သည္ကို ေဆးဆရာက သံပုရာတစ္ျခမ္းႏွင့္ ေခ်ဖ်က္ေပးသျဖင့္ ေရာဂါမေက်ေပ်ာက္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ခုကိုေခ်ဖ်က္ရန္ ႏိုင္နင္းမွ်တေသာ အင္အားအခ်ဳိးအဆရိွရမည္ဟု ဆုိလိုရာေရာက္သည္။ ၂။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္သက္လံုး ေကၽြးေမြးေပးကမ္းလာသည့္ ေက်းဇူးကို သံပုရာသီးတစ္ျခမ္းေပးကမ္း႐ံုႏွင့္ ေက်းဇူးေက်ေလာက္ၿပီဟု ယူဆလွ်င္မွားမည္ဟုဆိုလို သည္။ ေက်းဇူးကို အတုိင္းအဆညီေအာင္ ဆပ္သင့္သည္ဟု ဆိုလိုရာေရာက္သည္။ ၃။ တစ္နည္းလမ္း တစ္သက္တာလံုး ေကၽြးေမြးေပးကမ္းလာခဲ့ၿပီးမွ သံပုရာတစ္ ျခမ္းမွ်ကို တြန္႔တုိျခင္းျဖင့္ ျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ားအရာမထင္ျဖစ္ေအာင္ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္ဟု ဆိုလိုရာေရာက္သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္သက္လံုးဖံုးသမွ် ကုန္းသြားမွေပၚ

ငယ္ရြယ္စဥ္ကစ၍ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ ဟိရိေကာပိန အရွက္ဖံုး ကိုယ္အဂၤါအစိတ္ အပိုင္းတုိ႔သည္ အသက္အရြယ္အိုမင္း ခါးကုန္း၍ မိမိကိုယ္ကို မထိန္းႏိုင္၊ မသိမ္းႏိုင္ရိွ ေသာအခါမွ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ျဖင္လာရသည္ဟုဆိုသည္။ ဖံုးကြယ္လာခဲ့ေသာ အမႈကိစၥ သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတြင္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပြင့္ေပၚလာရေသာအခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။ တစ္နည္း တစ္သက္လံုး စဥ္းစားဉာဏ္ႏံုခ်ာ၍ ကင္းမဲ့၍ ဉာဏ္အျမင္မေပါက္ဘဲ ေမာဟပိတ္ဖံုးခဲ့သည္မွာ အသက္အရြယ္ အုိမင္းခါးကုန္း၍ တရားသေဘာ ေထာက္မိ ေသာအခါမွ အဓိပၸာယ္တရားမွန္ အလင္းေရာင္ေပၚလာသည္။ ကာလၾကာရွည္မိုက္မဲခဲ့ သမွ် ႀကီးမွလိမၼာရသည္ဟုလည္းဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖ တြန္သည္

ေတာတစ္ခုတြင္ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္က ဦးေဆာင္၍ တြန္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦးေပၚၿမဲျဖစ္၍ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ တြင္က်ယ္ၾကသည္ဟု ဆုိလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212