က

ကံယုံ၍ ဆူးပုံမနင္းႏွင့္

ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ေရွာင္လႊဲ၍မရ။ အေၾကာင္းျပဳသလုိ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚရမည္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေရွာင္လဲႊ၍ မရဟူ၍ ဆုိလုိသည္။ မိမိကုိယ္အား ကံအလြန္ေကာင္းလွသည္ဟု ယုံၾကည္ရင္း ရွိေစကာမူ ဆူးပုံကုိနည္း လွ်င္ စူးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္း၍ ဆူးကုိနင္းေသာ္လည္း မစူးဟူ၍မရွိ၊ ဆူးမည္သည္ မွာ မိမိေလာက္မာေက်ာ သိပ္သည္းမႈမရွိေသာအရာကုိ ဖိႏွိပ္ေသာအားႏွင့္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်စြာ စူး၀င္ထုိးေဖာက္မည္မွာ နိယာမတရားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး၊ အျပဳႏွင့္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေသာ ေဟတုပစၥည္း၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈ နိယာမတရားကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေ႐ွာင္လႊဲ၍မရ။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကရဏိယႏွင့္ဆြမ္းစား အံသြား ဗထက္ခ်ဳိက္လုိက္ၿပီ

“လက္ရွိအတုိင္းေနလာသည္မွာၾကာၿပီ၊ အထူးအေထြအားထုတ္ဖြယ္ရာမရွိ”ဟု ဆုိလုိ သည္။ “မိမိနည္းႏွင့္မိမိေအာင္ျမင္မႈအေတြ႕ အႀကံဳမ်ားလွၿပီ။ အျခားနည္း ရွာႀကံလက္ခံဖြယ္ မရွိ” ဟူ၍လည္း ဆုိလုိရာေရာက္သည္။ ဤစကားမွာ ဆင့္ကဲတုိးတက္မႈကုိ မရွာလုိဘဲ လက္ရွိ နည္းမွတစ္ပါး အျခားနည္းကုိ ရွာႀကံလိုသူမ်ားသာ သံုးစဲြေသာ စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မိမိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ အထုိက္အတန္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ပင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိလွၿပီဟုအထင္ ေရာက္တတ္ သူမ်ား သံုးစဲြတတ္ၾကသည္။ ဤစကားပုံ ျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ဤသုိ႔တည္း။ တစ္ခါေသာ္ ရဟန္းႀကီးတစ္ပါးကုိ ဒါယကာတစ္ဦးက “ဦးပဥၨင္းႀကီး စာေပပိဋကတ္ ဆက္လက္သင္ၾကားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ ဒါမွ ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္ သူေပါၿပီး... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကိုယ္မခ်ိ အမိေသာ္လည္း သားေတာ္ခဲ

ကိုယ္တုိင္ မ႐ႈမကယ္ႏုိင္ေအာင္ ဒုကၡေ၀ဒနာေရာက္ေနေသာ မိခင္သည္ ခ်စ္လြန္း လွသည္ဆုိေသာ မိမိရင္ေသြး သားသမီးမ်ားကုိပင္လွ်င္ အေၾကာင့္ၾကမရွာ မကယ္ယူႏုိင္ဘဲ သားသမီးဟူ၍ အမွတ္မျပဳႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ လ်စ္လ်ဴျပဳ၍ မိမိ သက္သာမႈကုိသာ ၀ကြပ္၍ ရွာစၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ မိခင္သည္ ရင္မွျဖစ္ေသာ သားသမီးတုိ႔ကုိ ခ်စ္ခင္ၿမဲျဖစ္သည္။ သားသမီးတုိ႔ အတြက္ အဆင္းရဲခံ၊ အပင္ပန္းခံ၍ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ ဒုကၡအေပါင္းကုိ ခံစားလာရေသာအခါ သားသမီးအေရးထက္ မိမိကုိယ္ေရးကုိသာ ေရွး႐ႈတတ္ေသာ သေဘာရွိ သည္။ အက်ဥ္းအၾကပ္အခါမ်ဳိးတြင္ မိမိကုိယ္ထက္ ခ်စ္ေသာသူသည္ မရွိဟူေသာအခ်က္ကုိ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကိုယ့္အေၾကာင္း ေခါင္းအုံးမွသိ

မိမိမည္မွ် ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္ေသာ ေသာကျဖင့္ ပူပန္ငုိေႂကြးမ်က္ရည္က်ခဲ့ရသည္ကုိ အျခားသူမ်ား မျမင္လွာ၊ မသိလွာ၊ မိမိအခန္းတြင္း အိပ္ရာမွ မ်က္ရည္ခံယူရာ ေခါင္းအုံးသည္ သာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ လူသည္ မိမိကိုယ္အေၾကာင္းကုိ အျခားသူအေၾကာင္းထက္ ပုိ၍ သိႏုိင္ေပ သည္။ အျခားသူသည္ မိမိအေၾကာင္း၊ မိမိအတြင္းသေဘာ၊ မိမိကြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ တုိ႔ကုိ အလံုးစုံမသိႏုိင္။ မိမိအေၾကာင္းကုိ အျခားသူႏွင့္စာေသာ္ မိမိအိပ္စက္သည့္ ေခါင္းအုံးက သာလွ်င္ သိႏုိင္ခြင့္ရွိေပေသးသည္။ ကြယ္ရာ၌ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥကုိ အျပင္လူ သက္ေသျပႏုိင္ဖြယ္ရာကား မရွိ။ သုိ႔ေစကာမူ အသက္မဲ့ေသာ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကိုယ့္ေပါင္ ကုိယ္လွန္ေထာင္းသလုိ

မိမိေပါင္ကိုလူေရွ႕တြင္လွန္၍ မိမိဖာသာနာက်င္ေအာင္မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းႀကိတ္ ျပသသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ေပါင္ဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမွာ မဖြင့္မျပအပ္ေသာ အရွက္သိမ္းဆည္းရာ အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူေရွ႕တြင္ ေပါင္ကုိလွန္ျပျခင္းသည္ ကုိယ့္အရွက္ကုိယ္ ခဲြသည္ ႏွင့္တူသည္။ လွန္႐ုံမွ်မက မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းျပန္ေသာ္ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိသာ နာက်င္ရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွက္လည္းရွက္ရ၊ နာလည္းနာရေအာင္ မိမိအျပဳအမူျဖင့္ မိမိ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ပမာျပဳ၍ မိမိပေယာဂအျဖစ္ မိမိအရွက္ကုိ ကဲြေစ၍ မိမိ နစ္နာေအာင္ ျပဳမိေသာအခါမ်ဳိးတြင္သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိသားသမီး၏ ဆုိးယုတ္မႈအေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေဖာ္ေျပာ ဆုိရန္ရွိေသာအခါ မလဲႊသာ၍ ေျပာရေစကာမူ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုန္႐ံႈးတစ္ေခါက္၊ လင္ကုန္႐ႈံး တစ္သက္လံုးေမွာက္၊ ဆရာ႐ႈံးလွ်င္ တစ္သံသရာလံုးေမွာက္သည္

ကုန္သြယ္သူသည္ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေပါက္ေစ်းအတြက္ အခ်က္မွားလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေနအရ စရိတ္ပုိမုိ ကုန္က်ျခင္း၊ ေစ်းက်ျခင္း၊ ကုန္စည္ပ်က္စီးျခင္း စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အ႐ႈံးေပၚလွ်င္ တစ္ေခါက္အတြက္သာ ႐ႈံးေပမည္။ ေနာက္ တစ္ေခါက္တြင္ ျမတ္ေကာင္း ျမတ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ၍ လုပ္ကုိင္ ေကၽြး ေမြးေသာ အိမ္ရွင္လင္ေယာက်္ားမ်ဳိးကုိ မရဘဲ အလုပ္အကုိင္ မလုပ္ခ်င္ ပ်င္းရိညံ့ဖ်င္း႐ုံသာ မက မေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ သံုးျဖဳန္းကာ ႏွိပ္စက္႐ုိက္ႏွက္တတ္ေသာ လင္ဆုိးႏွင့္ႀကံဳရမည္ ဆုိလွ်င္မူကား တစ္သက္တာလံုးအတြက္ေမွာက္မွားျခင္းျဖစ္၍ ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေစေေတာ့သည္။ ထုိမွတစ္ပါး... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုလားသုိက္ က်ား၀င္ကိုက္

ကုလားလူမ်ဳိးအစုအေ၀းတြင္ က်ား၀င္၍ ဆူညံစြာ ေအာင္ဟစ္ၾကသည္ကုိ ဆုိသည္။ ကုလား လူမ်ဳိးမ်ား စကားေျပာသံသည္ ဆူညံသည္ဟု ျမန္မာမ်ား၏နားတြင္ မွတ္ထင္သည္။ ႏႈတ္အာ သြက္လက္ေပ့ါပါးေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ အာသံ လွ်ာလိပ္သံမ်ားေသာေၾကာင့္ အစုအေ၀းလုိက္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္း ေျပာဆုိၾကေသာအခါ နားမလည္ၾကသူမ်ားအဖုိ႔ နားၿငီးဖြယ္ ျဖစ္တတ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အားျဖင့္ သာမန္အခါ၌ပင္ ဆူညံသည္ဟု မွတ္ယူလွ်င္ က်ား၀င္ေရာက္ကိုက္ခဲသျဖင့္ေၾကာက္လန္႔တၾကားႏွင့ ္ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိၾကသည့္ အခါ ပုိ၍ဆူညံမည္ဟု တင္စားခုိင္းႏိႈင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ နားမခံသာဖြယ္ ဆူညံျခင္းကုိ ပုံခုိင္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုသုိလ္တစ္ပဲ၊ ငရဲတစ္ပိႆာ

ကုသိုလ္လုိ၍ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အကုသုိလ္သာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိ၍ ရရွိႏုိင္ၾကသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ကုသိုလ္လုိ၍ ဆြမ္းေကၽြးရာ၌ ၾကက္၊ ၀က္တုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ေပးရန္ ႀကိဳတင္မွာ ၾကားျခင္း၊ မေလာက္ငွမည္ကိုစုိး၍ ပိတ္ပင္ ၀န္တုိျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ သမၼာအာဇီ၀ မျဖစ္ေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း စသည္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ အဆမ်ားစြာ ပုိမုိ က်ဴးလြန္မိတတ္သျဖင့္ ကုသုိလ္နည္း၍ ငရဲက အဆမ်ားသည္ကုိ ပုံခုိင္း၍ ဆုိသည္။ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္တစ္ရာရွိသျဖင့္ ဆယ္လီမူးႏွင့္ ပဲႏွစ္ေထာင္၊ က်ပ္သံုးပဲႏွင့္ တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ၊ တစ္ဆႏွင့္ အဆတစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာမွ ႏွစ္ေထာင္အထိ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ့္ ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ခုနစ္ပါး

မိမိဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္၀င့္ႂကြားသူသည္ မသူေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ကုိယ့္အမည္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ထုတ္ ျမည္တြန္တတ္ေသာ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမ်ားကား ခုနစ္ပါးရွိသည္။ ထုိခုနစ္ပါးမွာ … ၁။ ေတာက္တဲ့။ ၂။ ဇီးကြက္။ ၃။ ေရႊျပည္စုိး။ ၄။ ေယာက္ဖေခြးေခၚငွက္။ ၅။ တစ္တီတူး (တီတီတြတ္)။ ၆။ ဥၾသငွက္။ ၇။ ဘုတ္ငွက္။ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမွတစ္ပါး လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အမည္ဂုဏ္ပုဒ္ ကုိ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ႂကြား၀င့္ျခင္း၊ ကုိယ့္ဂုဏ္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတုိ႔၏က်င့္၀တ္ တြင္... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ္ကက်ဴး၊ ကုိယ့္ဒူးမွ မယုံရ

မိမိကုိယ္တုိင္ကလဲြလွ်င္ အျခားသူကုိ မေျပာထားဘိ၊ မိမိ၏ ဒူးကုိေသာ္မွ်ပင္လွ်င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်၍ မရႏုိင္ဟု ဆုိလုိသည္။ သူတစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မိမွား၍ နစ္နာဆံုး႐ႉံးမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိေပ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာက၌ စိတ္သီးျခား၊ ကိုယ္သီးျခားရွိေနေသာ အျခားသူမ်ားကုိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ဖုိ႔ရန္မွာ မ်ားစြာခဲယဥ္းလွသည္ဟု ပညာရွိတုိ႔က သတိေပးေလသည္။ ေလာက၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမည့္တစ္ပါးသူမရွိေၾကာင္းကုိမေဟာသဓဇာတ္ေတာ္၌လည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ မည္သူ႕အားမွ် မေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္းအဆုိ အေရးသာပုံကုိ ၀တၱဳသက္ေသျဖင့္ တင္ျပထား သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ပါးကုိ မဆုိထားႏွင့္၊ မိမိကုိယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ဒူးကုိမွ်ပင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 612345...Last »