၀ါဂြမ္းတစ္လွည္းစာ မီးဖုတ္၍တစ္ဆုပ္မရ

လွည္းတစ္စီးတိုက္စာ ၀ါဂြမ္းမ်ားသည္ ထုထည္အားျဖင့္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ္ လည္း မီးတုိက္၍ျပာျဖစ္သြားေသာအခါ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်မရိွဟူ၍ ဆိုလိုသည္။ ပမာဏအားျဖင့္ ႀကီးမားသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ နည္းပါး ေၾကာင္းကို ထင္းရွားေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Moe Thonedray says:

    လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္။

  2. soesoe says:

    ဒီစကားလံုုကေတာ အခုု လက္ရွိ ျမန္မာျပည္က လယ္သမား/အလုုပ္သမား ေတြ ဘ၀ႏွင္ ့ ထင္ဟတ္ေနပါတယ္ ဘာလိုု ေလးဆိုု ေတာ တစ္ေန ့လံုုး /တစ္လ လံုုး /တစ္နွစ္လိုုး အလုုပ္လုုပ္ေနရင္လဲ ့ထြက္လာရလာတည့္ပစၥည္ ့ေတြကိုု ထုုခြဲ ေရင္ခ်ေတာ္လဲ နွိင္ငံျခားကုုန္ေစ်းနုုန္ကိုု လိုုက္မမွိနွိင္လိုုပါ ဒီ ၂၀၁၅ မွာေတာ ့ လြတ္ေတာ္ အမတ္ေစ်းကိုု ့လဲ ့လိုုက္မွိးမွာမဟုုပ္ပါ ေက်းဇုု ပါ

Any suggestions? Please leave it here