အေပၚယံ ေရႊမႈန္ႀကဲ အထဲႏြားေခ်းခံ

ယြန္းထည္မ်ားတြင္ အေပၚယံက ေရႊမင္ျဖင့္ ေရးျခယ္ထား၍ ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းႏွင့္ လွပ တင့္တယ္ေသာ္လည္း အတြင္းသား႐ိုး၌ ႏြားေခ်းျဖင့္ လိမ္းက်ံထားသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အျပင္ပန္အားျဖင့္ ျပ႐ုပ္ေကာင္းေစကာမူ အတြင္းသေဘာ၌ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ ညစ္ႏြမ္းပံုကို တင္စား၍ ဖြဲ႕ႏြဲ႕သည္။

Any suggestions? Please leave it here