အိုးကမပူ စေလာင္းကပူ

မီးဖိုေပၚတြင္ အုိးတည္ထားေသာ အခါ မီးႏွင့္ အနီးဆံုးအိုးကသာလွ်င္ ပူရမည္ျဖစ္ ၍ အိုးကမပူမီ အိုးအထက္တြင္ မီးႏွင့္ေ၀းကြာေသာ စေလာင္းအဖံုးက ပူ၍ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ နီးစပ္သက္ဆိုင္သူထက္ ကြာလွမ္းသူက ပို၍ေၾကာင့္ၾကပူပန္ေနေသာအခါ တြင္ ကဲ့ရဲ႕ေသာအခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

6 Comments

 1. AH says:

  ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္ မယ္ေတာ္ကကဲကဲ

 2. Harry says:

  ကိုသက္ေထြးေရ … “စေလာင္းကပူ” ျဖစ္ရပါမယ္ … ၀စၥေပါက္ က်န္ခဲ့တယ္

  • mmproverb says:

   ကိုဟယ္ရီေရ .. ေက်းဇူးဗ်။ ၿပင္လိုက္ၿပီ။

 3. […] အိုးကမပူ စေလာင္းကပူ in အ | viewed 759 times and total 3 comments […]

 4. Moe Thonedray says:

  ငါးပိသည္ကအိပ္ ဆားသည္ကေခြးေမာင္း။

 5. TT MaThinzar says:

  ေကာက္ညွင္းက မေစး၊ ဆန္ၾကမ္းကေစး။

Any suggestions? Please leave it here