ေဟာင္လြန္းသည့္ေခြး လူမေလး

ေခြးေဟာင္ေသာအခါ ကိုက္ေတာ့မည္အထင္ျဖင့္ လူကထိတ္လန္႔တတ္ေသာ္ လည္း ေခြးသည္ေဟာင္ျခင္းကိုသာ အားကိုး၍ တေဟာင္တည္း ေဟာင္ေနေသာအခါ ကိုက္တတ္သည့္ေခြးအမ်ဳိးအစား မဟုတ္ေၾကာင္း လူကသိ၍ ထိတ္လန္႔အေလးသတိမူ ျခင္းမျပဳေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္လြန္းျခင္း၊ အေျပာအဆိုအမာန္အမဲမ်ားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္သားက ႐ိုေသရြံ႕ထိတ္မႈ နည္းေလ်ာ့သြားေစတတ္သည္ကို သတိေပး ၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. sau gerald says:

    barking dogs seldom bite

  2. komyo says:

    အမွန္ပဲဗဒီမွာလဲအဲသလိုလူေတြအမ်ားၾကီးေတြ ့တယ္

Any suggestions? Please leave it here