ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍ မ်ဳိသိပ္ခ်ဳပ္တီးထားေစဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအေျခအေနအတြင္းစိတ္ထား ကို အခါခပ္သိမ္း မေပၚေစဘဲ မ်ဳိသိပ္သည္းခံတတ္ေစရန္ နည္းပရိယာယ္ေပးရာ၌ သံုးႏႈန္း သည္။

2 Comments

  1. ေအာ္အခုမွ အဲဒီစကားပံုကုိနားလည္သြားတယ္

  2. ျမႏွင္းျဖဴ says:

    ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္…

Any suggestions? Please leave it here