ေသာင္ျပင္မွာ လႊတ္သည့္ေခြးလို

ေသာင္ျပင္အက်ယ္ႀကီး၌ ေခြးကိုလႊတ္လိုက္ေသာအခါ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ပတ္လည္တြင္ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ ပူျပင္းေသာ သဲျပင္ႏွင့္ ေရွ႕မွကာဆီးေသာ ျမစ္တို႔ သာ ေတြ႕ရ၍ မည္သည့္အရပ္သို႔ ေျပးရခိုရမည္မသိဘဲ အကူအညီမဲ့ အထီးက်န္ ဒုကၡေတြ႕ရ သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အကူအညီကင္းမဲ့၍ သက္သာမႈ နည္းလမ္းမရိွဘဲ ဒုကၡေတြ႕ရေသာ အခါတြင္ ပမာႏိႈင္း၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. yelay says:

    kung lite tar byar

Any suggestions? Please leave it here