သားေႏွာင္း ကၽြန္ရာ (ေကာက္ေႏွာင္း ဆင္စာ)

သားသမီးအမ်ားအျပားအနက္ အငယ္ဆံုးေသာ သားသမီးမွာ သားသမီးႀကီး မ်ားကဲ့သို႔ အခါအခြင့္ေကာင္း မမီသည္တစ္ေၾကာင္း မိဘျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈကို ႏွစ္ၾကာ ရွည္မခံစားရသည္တစ္ေၾကာင္း၊ သားသမီးႀကီးမ်ား ခြဲေ၀ယူၾကၿပီးမွ ေႏွာင္းက်န္ေသာ အေမြစုကိုရသည္တစ္ေၾကာင္း၊ အထက္သားျခင္းတုိ႔က ငယ္ရြယ္သူဟူ၍ တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိး ေစခုိင္းၾကျခင္းေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ သားဦးႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခား၍ ကၽြန္ကဲ့သို႔ အေျခအေနဆိုး ႀကံဳရတတ္သည္ဟု ဆုိလိုသည္။ ေႏွာင္းသူ၏ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးပံု ကိုတင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

 1. mg mg zar says:

  မွန္လုိ္က္တာဗ်ာ
  ကြ်န္ေတာ္ကိုဟုိလူကဆူ ဒီလူကဆူ

  • ဘဘခ်စ္ says:

   Mg Mg Zar,
   Are you youngest son at your family?I see some of the youngest sons get most opportunities in their lifes.
   With best wishes,
   BaBaChit

Any suggestions? Please leave it here