လူ႕အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္

လူတစ္ေယာက္သည္ အလိုဆႏၵအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ထိုအလိုဆႏၵဟူသမွ်ကို နတ္သိၾကားတို႔က ျပည့္စံုေအာင္ ဖန္ဆင္းေစကာမူ အလိုမျပည့္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ဆံုး ကၽြဲ ေယာင္ေဆာင္ေပးသည္ကိုပင္ အၿမီးတုိသည္။ ခ်ဳိေစာင္းသည္ဟူ၍ အျပစ္တင္မလြတ္၊  အလိုမျပည့္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ လူတို႔၏အလိုဆႏၵမ်ားျပား၍ အလိုမျပည့္ႏိုင္ ေသာ ဘ၀ကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ဆုေမာင္ says:

    အလကားရတဲ့ ႏြားသြားျဖဲၾကည့္….ဆိုတာေလးလဲရွိေသးတယ္ေနာ

Any suggestions? Please leave it here