လသာတုန္းဗိုင္းငင္

ေတာအရပ္တြင္ မီးခြက္မီးတိုင္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ လေရာင္ကိုအသံုးျပဳ၍ ဗိုင္းငင္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ လမိုက္ရက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လမထြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဗိုင္းမငင္ ႏိုင္သျဖင့္ လသာခိုက္တြင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဗိုင္းငင္ပါဟု တိုက္တြန္းသည္။ (လွ်ပ္စစ္မီးမေပၚမွီွက မီးခြက္ႏွင့္ ၀ါခ်ည္မ်ားသည္ မီးအႏၲရာယ္နီးကပ္သျဖင့္ မီးေရာင္ ျဖင့္ ဗိုင္းငင့္အလုပ္မလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။) အခြင့္အခါသာခုိက္အလြတ္မခံ၊ အ႐ံႈးမခံ ဘဲ အက်ဳိးအျမတ္ရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရန္ ၫႊန္ၾကားရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

 1. Harry says:

  လသာတုန္း ဗုိင္းငင္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ ငင့္ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္

  • mmproverb says:

   ဒါလည္းစာအုပ္အမွားပဲဗ်။ စာအုပ္ထဲမွာ ဗိုင္းငင္႕လို႕ေရးထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ၿပန္ၿပင္လိုက္ၿပီ။ ေက်းဇူးကိုဟယ္ရီ။

 2. ျပည့္ျဖိဳးေအာင္ says:

  အခုျမိဳ႕မွာလည္း လသာတုန္း ဗိုင္းငင္ ရတာပဲ
  ေမွာင္ေနလို႔

Any suggestions? Please leave it here