ရွင္ဘုရင္တစ္ခါထြက္၊ ပဲႀကီးတစ္ေလွခ်က္

ေရွးအခါက ျမန္မာရွင္ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူေသာအခါ ထြက္ေတာ္မူႀကီး၊ ထြက္ေတာ္မူကေလးဟူ၍ရိွရာ သိုင္းကိုင္၊ က်ဳိင္းကိုင္၊ ေရွ႕ေတာ္ေျပးမွဴး၊ ငွက္ခတ္ သမား၊ ၀င္းေတာ္သား၊ အေဆာင္ကိုင္စေျမႇာင္၊ နာခံ၊ သံဆင့္စေသာ မင္းမႈထမ္း၊ မိဖုရား၊ အပ်ဳိေတာ္၊ သူေဌးသူႄကြယ္၊ ပုဏၰား၊ လက္၀ဲဆိုင္း၊ လက္ယာဆိုင္း၊ ေျခလ်င္ တပ္၊ ဆင္တပ္၊ ရထားတပ္စသည့္ အခမ္းအနားအစီအရင္တုိ႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စီမံ ခန္႔ခြဲခ်ီတက္ေစရသျဖင့္ ပဲႀကီးေစ့ေလွတစ္စင္းစာကိုႏူးနပ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေနရ သေလာက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေဆာင္အေယာင္ခ်ဲ႕တတ္၍ ၾကာျမင့္စြာ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္အခ်ိန္ယူတတ္ေသာသူမ်ားကို ကဲ့ရဲ႕သေရာ္သေဘာျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ၾကယ္ရံလ says:

    ကြ်ဲခ်ီးယုိတာနဲ. ေဖ်ာက္ဆိပ္မြန္းတည့္။

    ေရွးအခါက ခရီးသြားၾကေသာအခါ နာရီမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေဖ်ာက္ဆိပ္ၾကယ္ကုိ ၾကည့္၍ ခရီးသြားေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ. ခရီးသြားသည့္အခါ ကြ်ဲလွည္း၊ ႏြားလွည္း စသည္တုိ.ကုိအသုံးျပၾက ရသည္။ လွည္း ခရီးထြက္ခါနီးအခ်ိန္ ကြ်ဲမ်ား ခ်ီးယုိေသာအခါ အခ်ိန္သိပ္ၾကာတတ္လြန္းသကဲ့သလုိ. အလုပ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဟုိအရာကုိ ရွာလုိက္၊ ဒီအရာကိုရွာလုိက္ျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတတ္သူမ်ားကုိ ကဲ့ရဲ. ေျပာဆုိေသာအခါ အသုံးျပဳေသာ စကားပုံျဖစ္ပါသည္။

    ဥပမာ။ ကြ်န္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ႏြားခ်ီးပစ္သည့္အခါ ႏြားခ်ီးပစ္ဖုိ.အတြက္ လုိအပ္ေသာ ျခစ္ခုံ ရွာလုိက္၊ ျခင္းရွာလုိက္ျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနသည့္အခါ ကြ်န္ေတာ္၏ မိခင္မွ ထုိစကားပုံကုိသုံး၍ ဆူေလ့ရွိပါသည္။

    မွတ္ခ်က္။ ။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေဖ်ာက္ဆိပ္ၾကယ္ မြန္းတည့္သည္ကုိေတာ့ မသိပါခင္ဗ်ာ။

Any suggestions? Please leave it here