မကတတ္ေသာ္ ဖ်ာအျပစ္တင္

အကမတတ္သည့္သူသည္ မိမိကရာတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္သည့္အခါ မိမိ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဖ်ာကမေကာင္း၍သာ အကအဆင္မေျပသည့္အေန ျဖင့္ ဖ်ာကို အျပစ္တင္၍ ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိအျပစ္ကိုမျမင္ဘဲ အျခားအရာ ၀တၱဳအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအေပၚ၌လည္းေကာင္း အျပစ္ဖုိ႔လႊဲခ်တတ္ျခင္း ကိုတင္စား၍ သံုးသည္။

3 Comments

 1. mm thinker says:

  something wrong with ေသာ in title !!!!

  • mmproverb says:

   မကတတ္ေသာ္ ၿဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္စာအုပ္မွာ ၿပန္မၾကည္႕ရေသးေပမဲ႕ ဒါပဲ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခမ်ားလို႕ ၿပင္ထားလိုက္ပါတယ္။ ေက်းဇူး ။

 2. မကတက္ရင္မကနဲေပါ့
  အကသင္ျပီးမွက။

Any suggestions? Please leave it here