ဗူးလံုးနားမထြင္း

ဗူးသီးခြံမ်ားကို ေရဘူးျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိပ္အေပၚတည့္တည့္မွ မေဖာက္ဘဲ ထိပ္ပိုင္းေဘးတစ္ဖက္က်က်စီမွ အေပါက္ေဖာက္သျဖင့္ ထိုအေပါက္ေဖာက္သည္ကို နားထြင္းသည္ဟုေခၚဆိုရာ ေရႏွစ္၍ခတ္ေသာအခါ နားထြင္းထားေသာဘူးထဲသို႔ ေရ မ်ား ေခ်ာေမာစြာ၀င္ေသာ္လည္း နားမထြင္းေသာဘူးထဲသို႔ ေရမ၀င္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ သူတစ္ပါးနား၀င္မလြယ္ေအာင္ မရွင္းမလင္း၊ မကြဲမျပား၊ မပီမသေျပာသည့္အခါ ဘူးလံုးကို နားမထြင္းဘဲ ေရႏွစ္ခဲ့သည့္နည္းေျပာသည္ဟု တင္စား၍ေျပာသည္။

1 Comment

  1. […] ဗ ဗူးလံုးနားမထြင္း […]

Any suggestions? Please leave it here