ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္

ေရလယ္ေခါင္တြင္ ေဖာင္ကိုစီး၍ လိုက္ပါေနေသာ္လည္း ေရမွာ ေသာက္ရန္ မသန္႔၊ ေသာက္၍မရႏိုင္သျဖင့္ ေရငတ္ေနရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဆန္ကိုထုတ္လုပ္သူ က ထမင္းငတ္၍ အထည္ရက္လုပ္သူက အ၀တ္မရိွစသည္ျဖင့္ မိမိမပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းကို ရည္ရြယ္၍သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Nyein Chan says:

    ဖြတ္မရ ဓါးမဆံုး

  2. […] ကုိယ္ကက်ဴး၊ ကုိယ့္ဒူးမွ မယုံရ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ က်ားႀကီးေသာ္ […]

Any suggestions? Please leave it here