ႏြားပ်ဳိသန္လွ ႏြားအိုေပါင္က်ဳိးသေလာက္ရိွ

ပ်ဳိရြယ္ေသာႏြားငယ္သည္ မည္မွ်ပင္ သန္မာသည္ဟုဆိုေစကာမူ အိုမင္း၍ ေပါင္က်ဳိးေနေသာ ႏြားႀကီးမွ်ေလာက္ သန္မာသည္ဟုဆိုလုိသည္။ ငယ္ရြယ္သူသည္  အၾကားအျမင္မ်ားသည္ဟုဆိုရေစကာမူ အသက္အရြယ္ႀကီး၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသူကို မမီႏိုင္ေၾကာင္း တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Moethonedray says:

    ဘာေတြ ဘယ္လိုေကာင္းေကာင္း၊ အေဟာင္းကိုေတာ့တဝဲလည္လည္။

Any suggestions? Please leave it here