ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်သည္

ေရအိုးကို တစ္ေယာက္တည္း ပင့္တင္သည့္အခါ ေရအုိးကိုဒူးဆစ္အျမင့္ ေလာက္ရိွေသာေနရာတြင္ တစ္ဆင့္တင္ထားၿပီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ အိုးပင့္ေသာ အခါ ရင္ႏွင့္တစ္တိုင္းတည္း အျမင့္ေလာက္ရရိွ၍ ေခါင္းေပၚအထိ တစ္ဆက္တည္း လြယ္ကူစြာ တြန္းပပင့္တင္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ (ထိုထက္နိမ့္ေသာ္ ဆြဲမရၿပီး ျမင့္ လြန္းေသာ္ ထိုင္မ၍လည္း လမ္းခုလတ္ျဖစ္၍ မလြယ္ဘဲရိွတတ္သည္)။ အတိုင္းအဆ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳတင္မွန္းထားတတ္ရန္ လိုေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပ၍ သံုးႏႈန္းသည္။ (ပိုပိုမိုမို မွန္းထားမွ အေလ်ာ့တြက္ႏွင့္ သင့္႐ံုရိွမည္ဟု ဆိုလိုသည္။)

10 Comments

 1. myowai says:

  many thank to you,
  i always consider about it,but i did not get the answer.
  now i have got it.so thank again.

 2. Anselm says:

  stupid guy

 3. crystal says:

  ဒါအကိုးအကားရွိလား၊ ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ ကိုယ္ေရးတာလား။ ဆရာမသင္ဖူးတာေတာ့ ဒီစကားပံုဟာ ေရအိုးပင့္ျခင္းမွလာတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မုဆိုးမွ်ားျပစ္ျခင္းမွလာေၾကာင္း မွတ္သားဖူးတယ္။ မုဆိုးဟာ ေျပးေနတဲ့ သမင္ကို ေလးနဲ႔ခ်ိန္ရာမွာ ဒူးေပၚတင္ၿပီးခ်ိန္ရေၾကာင္း၊ ဒူးေလာက္တင္ထားခါမွ သမင္ရဲ႕ ရင္အုပ္ကိုတည့္တည့္ မွန္ႏိုင္ေၾကာင္း။ ေသခ်ာေအာင္ ဆရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အကိုးအကားစာအုပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရွာၾကည့္ေပးပါ။ ကၽြန္မ မွားရင္လည္း အကိုးအကားႏွင့္တကြ ရွင္းျပေပးပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  • Ariel says:

   ကၽြန္မလည္း ဒူးေလး ပစ္တာကေန လာတယ္လို႔ပဲ မွတ္သားဖူးပါတယ္။

 4. ဒူးေပၚတင္ရတာလား..

 5. hanlintunn says:

  ကြ်န္ေတာ္ဖတ္မိတဲ့စကားပုံစာအုပ္ကရတာေလးကိုေရးေပးပါမယ္..

  ဒူးဆိုသည္မွာမုဆိုးအသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
  ရင္ညြန္႔ဆုံရာအရပ္ဟုဖတ္မွတ္မိပါသည္။
  မုဆိုးမ်ားသည္သားေကာင္ကိုခ်ိန္တြယ္ရာတြင္၎ရင္ညြန္႔ဆုံရာအရပ္သို႔
  ခ်ိန္တြယ္ၿပီးပစ္ေသာအခါမွ မွ်ားသည္ ရင္ေလာက္ကိုေရာက္ႏိုင္သည္ဟူ၍
  ျဖစ္ပါသည္။

  အမွန္တရားကိုရွာေဖြ႕ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါေစ.

 6. zay yar says:

  yes. the main entry is wrong. the correct story is from “မုဆိုးမွ်ားျပစ္ျခင္း” .. There is the “Myanmar Proverbs” book published by Myanmar Literature Board. That book is the best reference and the strongest reference….

 7. အတၱေက်ာ္ says:

  ျမန္မာစာအဖြဲ႕ကထုတ္တဲ့ ျမန္မာ စကားပံုစာအုပ္ (၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္၊ ပထမအႀကိမ္) စကားပံုအမွတ္ ၃၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ မွာ သားေကာင္ကို လက္နက္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္၍ ပစ္ခတ္ရာတြင္ ရင္ဒူးေနရာသို႔ မွန္း၍ပစ္မွ ရင္ဘတ္ကို မွန္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ပို၍ ရည္မွန္းထားမွ သင့္႐ံုက်သည္ လို႔ ဖြင့္ဆိုေပးထားတဲ့အျပင္ ေအာက္ေျခမွတ္စုမွာ ဒူး (ရင္ဒူး) = တိရစၧာန္၏ ရင္ၫြန္႔တြင္ နံ႐ိုးနွစ္ဖက္ဆံု႐ာ အ႐ိုးနု။ (ရင္ႏု႐ိုးဟုလည္းေခၚသည္)ဆိုၿပီး ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုေပးထားပါတယ္။ 

Any suggestions? Please leave it here