ထမင္းေရပူလာ လွ်ာလႊဲ

လွ်ာသည္ အရသာခံေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းျဖစ္၍ ပါးစပ္တြင္းသို႔ သြင္းလာ ေသာ အရသာတုိ႔ကို လွိမ့္လူးေမႊေႏွာက္၍ ခံစားတတ္ေသာ္လည္း ပူေလာင္ေသာ ထမင္း ေရပူကို ေသာက္မ်ဳိလုိက္ေသာအခါတြင္မူ လွ်ာက ေဘးသို႔ကပ္ လႊဲဖယ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ စံစားစရာရိွလွ်င္ စံစားတတ္၍ အနစ္နာခံစားစရာ၊ အျပစ္သင့္ေရာက္စရာ ရိွလာေသာအခါ ေရွာင္တိမ္းလႊဲဖယ္တတ္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. […] ထမင္းေရပူလာ လွ်ာလႊဲ […]

  2. soesoe says:

    ေအးဒီ ကားလံုု ကေတာ သစၥာမရွိသူ ၊ အသာစံသူ လိုု ေျပာရမွာပါ

Any suggestions? Please leave it here