ထင္သာထင္ မ၀င္ဖူး ေက်ာင္းအစ္မ

လင္ေယာက်္ား အိမ္ျပန္ေနာက္က်ေလ့ရိွသျဖင့္ အိမ္အျပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သို႔ ၀င္ေနေလ့ရိွသည္အထင္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းစံုစမ္း ေသာအခါ ထိုေယာက်္ားသည္ အျခားရြာသူတစ္ဦးႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်စ္ခင္ ဆက္ဆံေန ေၾကာင္းသိေနသည့္ ဦးသူေတာ္က `ထင္သာထင္ မ၀င္ဖူး ေက်ာင္းအစ္မ´ဟုျပန္ေျပာ လုိက္သည္ကို ဆိုလိုသည္။ ႀကိဳတင္ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ တကယ့္အျဖစ္ ကြဲလြဲေသာအခါမ်ဳိး တြင္ တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ဒီစကားပံုကပံုျပင္လားခင္ဗ် ေမးလ္ ပို႔ေပးႀကပါ

Any suggestions? Please leave it here