တစ္ပဲတန္ႏွင့္ တစ္လွည္းတန္ပ်က္

တစ္ပဲမွ်သာ တန္ဖုိးရွိသည့္ လွည္း၀င္႐ုိးထိပ္ အပိတ္နားေစာင့္သံေခ်ာင္းငယ္ကုိ မလွ်ဳိပိတ္မိေသာေၾကာင့္ လွည္းဘီးကၽြတ္ထြက္၍ လွည္းေပၚရွိ အဖုိးတန္ေသာ လွည္း တစ္စီးတုိက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အဖုိးမတန္ေသာ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ ႏွေျမာ၍ျဖစ္ေစ၊ သတိေလ်ာ့၍ျဖစ္ေစ၊ အထင္ေသး၍ျဖစ္ေစ၊ လစ္ဟင္း ေလ်ာ့ပါးမႈျဖစ္ေစပါက ႀကီးမားေသာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစႏုိင္ပါေၾကာင္း သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. mm thinker says:

    ေခါင္းစဥ္ – တစ္လွည္း ??

    • mmproverb says:

      ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ၿပင္လိုက္ပါၿပီ။ ေအာက္ကစာထဲမွာလည္း Typo ေတြပါေနတဲ႕အတြက္ၿပင္လိုက္ပါၿပီ။

Any suggestions? Please leave it here