တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖုိးနားလည္သည္

အိမ္တစ္အိမ္၌ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေသဆံုးဖူးေသာအခါ အေခါင္းျပဳလုပ္ရန္ သစ္ပ်ဥ္မည္မွ် သစ္ဖုိးမည္မွ်က်မည္ကုိ လက္ေတြ႕သိရွိနားလည္ဖူးသြားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လက္ေတြ႕ႀကံဳရဖူးေသာအခါတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ၍ ပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိလုိက္သျဖင့္ ေနာက္အခါတြင္ အလားတူကိစၥအတြက္မွားျခင္း၊ အလွည့္ျဖားခံရျခင္း၊ မသိ၀ုိး၀ါးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သိျမင္လိမၼာသြားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ေတြ႕ဖူးႀကံဳဖူး၍ အသိအလိမၼာ တုိးတက္ပုံကုိ ေပၚထင္ေစရန္ တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

 1. Harry says:

  တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖိုးနားလည္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ typo ေလးေတြ ျပင္ေပးပါဦး

  • mmproverb says:

   ၿပင္ၿပီး သြားၿပီခင္ဗ် ။ ေက်းဇူး ကိုဟယ္ရီ။

 2. yan says:

  “တစ္ခါေသဘူး ျပင္ဖို႔နားလည္” လို႔လဲၾကားဖူးတယ္ခင္ဗ်။ ဘယ္ဟာ အမွန္လဲေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူးခင္ဗ်။ ဆိုလုိရင္း အဓိပၸာယ္ ကေတာ့တူတူပါပဲ။

Any suggestions? Please leave it here