ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ် မသက္ဆိုင္ဘဲ အေၾကာင္းအဆက္အဆက္ ကြာလွမ္းလွၿပီး အမွတ္မထင္တိုက္ဆိုင္ မႈသာျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းအဆက္အဆက္မရိွဘဲလ်က္ ဆြဲစပ္ ၍ ယိုးမယ္ဖြဲ႕အေၾကာင္းရွာျခင္းမ်ဳိးကို  အျပစ္တင္သံုးႏႈန္းသည္။

7 Comments

 1. malar says:

  အဂၤလိပ္သဒၵါေမးတာဘာျဖစ္လို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္မေျဖႏုိင္တာလဲ ဘာမ်ားမွားလို႔လဲ ဒီအေကာက္ကျပည့္ေနလို႔လား

 2. ven.punnasettha says:

  အညာကမုိ။ရြာ ေအာက္ေၿပက ေရၾကီး စကားနဲ႔ တုူေနပါသည္။
  တခါတရံ ေလာကမွာ ၿဖစ္ၿပတ္ ေနတာသည္ တခါတရံမွန္တတ္ပါသည္။
  ထုိေၾကာင့္ အထက္ပါ စကားသည္ မွားသည္ဟုမဆုိနဳိင္ပါ သုိ႕ေသာ
  ညဏ္ႏွင္႕ ဆင္ၿခင္းပုိ႕ေတာ႔ လုိပါသည္။

 3. mnaing says:

  စမၸၸၸါနဂိုရ္ ဆိုတာ ေညာင္ဦးတစ္ဖက္ကမ္းက ရြာအမည္ပါ။

 4. Thiri says:

  ႏြားမေပါင္က်ဳိး ၿဖစ္ရမည္႔အစား ႏြားမေပါင္းက်ိဳး ၿဖစ္ေနပါသည္။

Any suggestions? Please leave it here