ဆိုေလသဲေလ မန္းေလၿပဲေလ

ကေလးငယ္အား တားျမစ္လုိရာ၌ မာန္မဲေျပာဆိုေသာ္လည္း ေခါင္းမာေသာ ကေလးငယ္သည္ နားမေထာင္ပဲ ဆိုကာမွပို၍သဲလာတတ္သည္။ အနာကိုက်က္ေစ လုိ၍ဂါထာမန္းမႈတ္ရာတြင္လည္း ဂါထာမစြမ္း႐ံုသာမက မန္းမႈတ္ရင္းပင္ အနာကၿပဲ ထြက္လာသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အက်ဳိးမၿပီးစီး႐ံုသာမက ပို၍ပင္ အေျခအေနဆိုးရြားလာ သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျပာဆိုဟန္႔တားပါမွ ပို၍အရြဲ႕တိုက္ကာ ပိုမိုဆိုးသြမ္းသည့္အခါ တြင္ျဖစ္ေစ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

 1. Harry says:

  “ေျပာေလကဲေလ မန္းေလျပဲေလ” ဆုိတဲ့ မူကဲြရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္အတူတူပါပဲ

 2. ေအ၇ာ says:

  “ေျပာေလကဲေလ မန္းေလျပဲေလ” ကသာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

  မူကဲြေတာင္မဟုတ္ပဲ မူးရင္းသာျဖစ္ပါတယ္၊
  “ကဲ တယ္” ဆိုတာ လြန္ကဲတယ္ ပိုမိုသာလြန္လာတယ္ တိုးတက္ျမင့္မားလာတယ္ ဆိုတဲ့အဓိပါယ္တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းသာ ထြက္ၿပီး ခ်ဳိးႏွိမ္တားဆီးထားတဲ့ၾကားက ဇြတ္ေရွ႕တိုးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အျပဳအမူတစ္ရပ္
  “သည္း” ကေတာ့ သည္းထန္၊ သည္းသည္းလႈပ္ စသည္ျဖင့္ ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုသာလြန္တဲ့သေဘာမ်ားသာပါ၀င္ၿပီး တားျမစ္တားဆီးထားသည့္ၾကားမွ တိုးလာေသာသေဘာ မပါရွိပဲျဖစ္ေနပါတယ္။

 3. TT MaThinzar says:

  ဆိုခဲေစ၊ ျမဲေစ။

Any suggestions? Please leave it here