စူဠလိပ္ေရထဲလႊတ္သည္

လိပ္သည္ ေရထဲတြင္ေနေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေသာ္လည္း ေရကိုေၾကာက္ရြံ႕ ဟန္ေဆာင္သျဖင့္ ႏွိပ္စက္သည့္သေဘာျဖင့္ ေရထဲသို႔ လႊတ္ခ်ၾကည့္ေသာအခါ လိပ္ သေဘာက်ျဖစ္၍ ျပန္မေပၚလာေတာ့ဘဲ ကူးထြက္သြားသည္ဟုဆိုလိုသည္။ (ဘူရိဒတ္ ဇာတ္မွ)လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အမွတ္မထင္အႀကိဳက္လုိက္၍ျဖည့္စြမ္း မိေသာအခါ တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ ေစာင့္ႀကိမ္ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ေအာင္ မေပၚလာႏိုင္ေသာ အခါ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ႏွင့္ မေပၚလာေတာ့သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။

5 Comments

 1. sdl says:

  စူဠလိပ္လို႕ေပါင္းတယ္ထင္ပါတယ္။

  • mmproverb says:

   ဟုတ္ကဲ႕ခင္ဗ်ား။ Typo ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ၿပင္လိုက္ပါၿပီ။ ေက်းဇူး။

 2. ျပည့္ျဖိဳးေအာင္ says:

  လိပ္တိုင္းေရမွာ မေနပါဘူး ခင္ဗ်ာ။
  ကုန္းလိပ္က ကုန္းလိပ္၊ေရလိပ္က ေရလိပ္၊သပ္သပ္စီ ပါ။

 3. kaungmyat says:

  ေစာင့္ႀကိမ္လုိ့မေရးေစခ်င္ပါဘူး။

Any suggestions? Please leave it here