စုဖန္မ်ားလွ်င္ ပ်ားလပို႔ျဖစ္မည္

ပ်ားမ်ားသည္ ပန္းပြင့္မ်ားမွ ပန္း၀တ္ရည္ ၀တ္မႈန္တစ္စက္စီ၊ တစ္မႈန္စီးကိုစုပ္ယူ ၍ စုေဆာင္းထားရာ စုဖန္မ်ားလတ္ေသာ္ ႀကီးမားေသာ ပ်ားအံု၊ ပ်ားလပို႔ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုသည္။

1 Comment

  1. Dr. ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ says:

    “တေန႔တလံ ပုဂံဘယ္ေျပး”

Any suggestions? Please leave it here