စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ

စားထိုက္ေသာ ကံအခြင့္ႀကံဳႀကိဳက္ေလသျဖင့္ ပ်ားမ်ားသည္ အဆင္သင့္လွ်ာ ျဖင့္လ်က္၍မွီေသာ မုတ္ဆိပ္ဖ်ား၌ ပ်ားအံုဖြဲ႔၍ ပ်ားရည္မ်ားသိုထားေပးလာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အလိုက္သင့္ အဆင္သင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ႀကံဳႀကိဳက္ျပည့္၀လာ သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အဆင္သင့္လြန္ျခင္းကို ထူးကဲတင္စား၍သံုးသည္။

6 Comments

 1. wanwan says:

  ၾကက္ကန္း ဆန္အိုးတိုး …
  စိုင္ေကာ္လို႕ၿခံဳေပၚေရာက္ …
  မရြယ္ပဲ ေစာ္ကဲ မင္းျဖစ္ …

 2. Mei says:

  သူေတာ္ေကာင္း…. နတ္ေကာင္းမ

  (ဟုတ္လားေတာ့မသိဘူး.. ဟီး.. ဟီး)

 3. ႊT.A says:

  ေတာ္ၾကာ ႏႈတ္ခမ္းၾကီး ပ်ားတုပ္ေနဦးမယ္ ဟိဟိ။

 4. Dr. ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ says:

  “ေခြးေျပးရင္း ေခ်းပုံဟပ္”

 5. […] စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ […]

 6. ေခြးကန္းေခ်းပံုတိုး………ခိြခိြ

Any suggestions? Please leave it here