ငါးစိမ္းျမင္ ငါးကင္ပစ္

ငါးစိမ္းမရရိွေသာအခါ ငါးကင္ကိုပင္ အျမတ္တႏိုး ဟင္းမည္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနရၿပီး ငါးစိမ္းရေသာအခါတြင္ကား အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္သျဖင့္ ငါးကင္ကို မမက္ေမာေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္လိုက္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အသစ္အဆန္းကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ အေဟာင္းကို ခြာကန္စြန္႔ပစ္သည္ကို ႐ႈတ္ခ်သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

 1. Harry says:

  တျခံဳကြယ္ တမယ္ေမ့ နဲ႔ နီးစပ္ပါတယ္။

  ေရထဲက ငါးအစိမ္းကိုျမင္လို႔ လက္ထဲက ငါးကင္ကို စြန္႔ပစ္ၿပီး သြားဖမ္းတာ ငါးအစိမ္းလဲမရ၊ ငါးကင္လဲ ဆံုး ဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔လည္း ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။
  ေခ်ာင္းကိုပစ္လို႔ ျမစ္ကိုရွာ၊ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႔
  အေဟာင္းကိုပစ္လုိ႔ အသစ္ကိုရွာ၊ ေျခရာမ်ား၍ ၾကားမေစ့ … ဆိုတဲ့ က်ည္းကန္ရွင္ႀကီးေမတၱာစာနဲ႔လည္း နီးစပ္ပါတယ္။

  ဒီသေဘာဆုိရင္ေတာ့ ဖြတ္မရ၊ ဓားမဆံုး နဲ႔လည္း သေဘာခ်င္း တူပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here