ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ စနစ္တက်မသံုးတတ္သူ မ်ားက သီဆိုရြတ္ဖတ္ခ်င္သလို ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဂါထာက ေတးသီခ်င္းျဖစ္၍ သြားရ သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ တန္ဖိုးထား၍ အသံုးခ်ရန္ၫႊန္ျပသတိ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကိုမဆို အရာဌာနအေလ်ာက္ သင့္ရာခ်ိန္ဆသံုးစြဲ မွလည္း အဖိုးထိုက္တန္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုသည္။

7 Comments

 1. Harry says:

  မူကဲြက “ဂါထာေပး၊ ေတးျဖစ္” ပါ။ အဓိပၸာယ္ အတူတူပါပဲ

 2. MO MO says:

  I like this !!!!!!

 3. ဒီေႏြဦး says:

  က်မ က ဂါထာေပး ေတးျဖစ္ ပဲၾကားဖူးတာ…

 4. တူေမာင္ညိဳ says:

  ဂါထာေပး ေတးျဖစ္ လို႔ပဲၾကားဖူးတယ္ဗ်ာ

 5. ေမာင္ေအာင္ေဌး says:

  ၄င္းစကားပုံႏွင္႔ သေဘာတူေသစကားပုံမွာ သူခုိးႏြားေကာင္းမွန္းမသိ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

 6. youngcat says:

  ခ်င္းလက္ေက်ာက္ေကာင္းေရာက္ဆုိတာလဲရွိပါေသးတယ္။

 7. […] ဂ ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္ […]

Any suggestions? Please leave it here