ခရီးသြားဟန္လႊဲ

ခရီးသြားေသာအခါ ခရီးေရာက္ေစရန္ ေျခက လႈပ္ရွားရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျခလွမ္း ရာတြင္ လက္ကပါ အလုိက္သင့္ဟန္လဲႊလ်က္ပါသျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ အလုိအလ်ာက္ ဟန္လဲႊျခင္းပါ တစ္ပါးတည္း ၿပီးစီးေစသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ တစ္စုံ တစ္ရာျပဳလုပ္ရာတြင္ အျခားအလုပ္ပါ အက်ံဳး၀င္ၿပီးစီးသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ေက်ာ္ေဇယ်ာ says:

    ဒီစကားပံုကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္မႈလြဲေနတာပဲ့ကိုး— က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း နားလည္မႈလြဲေနတာပဲ့— အရင္ကထင္ခဲ့တာက တကူးတကရည္ရြယ္ပီးလုပ္တာမဟုတ္ဘဲ အလုိက္သင့္ေလး လုပ္လိုက္တာ (ႀကံဳလို႔လုပ္လိုက္တာ) လို႔ထင္ေနတာ

Any suggestions? Please leave it here