ေၾကာက္သည္ဆုိေလ ေၾကာင္ႏွင့္တုိ႔ေလ

ေၾကာက္ပါသည္ဟု ဆုိထားေလၿပီးမွ ထပ္မံ၍ ေၾကာင္ႏွင့္တုိ႔ေနသည္ဟု ဆုိလုိ သည္။ တစ္ဖက္သားက အ႐ႈံးေပး၀န္ခံထားပါလ်က္ ထပ္မံ၍ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္းျပဳသည္ ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါး ရြံရွာမုန္းတီးသည္ကိုမွ လြန္ဆန္၍ ဇြတ္ထုိးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ထပ္ဆင့္ ကဲလြန္ကဲေသာ အျပစ္အမႈကုိ႐ႈတ္ခ်၍ဆုိသည္။

2 Comments

  1. ေမာင္ေအာင္ေဌး says:

    မန္းေလ ၿပဲေလ ေျပာေလ ဆုိးေလ

  2. hla phone aung (hla thamein'son) says:

    က်ြန္ေတာ္ လွသမိန္ သား လွဘုန္းေအာင္ပါ။ဒီစာအုပ္နဲ့ပတ္သက္ၿပီး က်ြန္ေတာ့္ဆီ ဖုန္းဆက္ေစခ်င္ပါတယ္။ အကူအညီေပးခ်င္လို့ပါ။ ၉၀၀၀၇၁၂ ပါ။

Any suggestions? Please leave it here