ေက်ာ္ေတာ့ ေလွထုိးသား ညားေတာ့ ေလွသူႀကီး

ေလွသုိ႔ မၾကာခဏ ၀င္ထြက္ေနေသာ ေစ်းသည္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ သတင္းကုိ စုံစမ္းေသာအခါေလွထုိးသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသေယာင္ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေက်ာ္ၾကား လာေသာလည္း လူသိနတ္ၾကား ညားေသာအခါမွ ေလွသူႀကီးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ေလွထုိးသားႏွင့္ ၿငိတြယ္သည္ဟု နာမည္တြင္ေသာလည္း အမွန္စင္စစ္ ေလွထုိးသားကမရ။ ေလွသူႀကီးကသာ ရသည္ဟု၍လည္းေကာင္း၊ နာမည္ ထြက္စဥ္က ႀကိဳက္သူမွာ ေလွထုိးသားျဖစ္၍ တကယ္လက္ထက္ယူသူမွာ ေလွသူႀကီးျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နာမည္ထြက္သူ ႏွင့္မညား၊ လူမသိမထင္ေသာသူႏွင့္သာ ညားသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ေရာက္သည္။

လူအမ်ားထင္သည္ႏွင့္ တကယ္ျဖစ္ပ်က္မႈမွာ ျခားနားေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလုိသည့္ အခါတြင္ ထုိစကားပုံကုိ သံုးသည္။

4 Comments

 1. Harry says:

  ေက်ာ္ေတာ့ ေလွသူႀကီး၊ ညားေတာ့ ေလွထိုးသား ဆုိၿပီး လူသိပုိမ်ားပါတယ္။
  နာမည္ထြက္တုန္းကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေက်ာ္ၾကားၿပီးမွ တကယ္ျဖစ္ေတာ့ ၾကားသိရသေလာက္ျဖစ္မလာဘဲ အဲဒီထက္ မ်ားစြာ အဆင့္နိမ့္က်တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုတဲ့အခါ သံုးပါတယ္။
  မူကြဲ အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပထားသင့္ပါတယ္။

 2. shwe zin says:

  “ေက်ာ္ေတာ့ေလွသားၿကီး၊ညားေတာ့ေလွထိုးသား”
  လို့သာၿကားဖူးပါသည္၊၊စကားပံုဧ၊္အနက္ကုိဖြင့္ဆိုၿပထားသည္မွာေတာ့ေကာငး္
  ပါသည္၊၊သိူ့ေသာ္လူမိ်ိဴးၿခားမ်ား၊ပညာညဏ္ရွီသူမ်ားဖတ္မိပါလွ်င္အထင္အၿမင္ေသးခံရနုိင္ပါသည္၊။ထို့ေၿကာင့္မူအသစ္နွင့္ထပ္မံေဖာ္ၿပေပးေစလို့ပါသည္၊

Any suggestions? Please leave it here