ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိ

အိမ္ေပၚတက္လာသူကုိ ဧည့္ေကာင္းဟုပင္ ထင္မွတ္ေနရာမွ တက္လာသူက အိမ္ရွင္၏ေက်ာကုိခ်၍ ေငြေတာင္းသည္တြင္မွ ဓားျပမွန္းသိရေတာ့၍ အကူအညီ ေတာင္းရန္ ေနာက္က်ၿပီး ဓားျပတုိက္ခံလုိက္ရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

အမွားသုိ႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ကုိ ျပဳျပင္တားဆီး၍ မရေလာက္ေအာင္ ေနာက္က် ၿပီးသည့္ ေနာက္မွ သိျမင္နားလည္ျခင္းမွာ ထိခုိက္နစ္နာေစသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အသိေနာက္ က်ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္လာမွ သတိျပဳမိျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ႀကိဳတင္ဆင္ျခင္ သိျမင္လ်က္ မသိျမင္ျခင္း၏ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အျပစ္တင္ေသာ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

4 Comments

  1. thukakarme says:

    ေခါင္းကို တင္းပုတ္နဲ႔ထုမွ ဓျမမွန္းသိ

  2. kmww says:

    ဒိတ္ခ်မွ ဓားၿမမွန္းသိ

  3. […] ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိ ကုိယ္ကက်ဴး၊ ကုိယ့္ဒူးမွ မယုံရ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ က်ားႀကီးေသာ္ ေျခရာႀကီးသည္ ထိုင္ေနအေကာင္းသား ထသြားမွ က်ဳိးမွန္းသိ ပ်က္လွ်င္အစဥ္ ျပင္လွ်င္ခဏ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္ ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္ ၀မရိွဘဲ ၀ိလုပ္သည္ ေခြးအုိႀကီး လက္ေပးသင္ ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္ ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္ ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔ […]

  4. jasmine(ေတာင္ၾကီး) says:

    သိသြားလုိ႔ေတာ္ေသးတာေပါ႔ဟယ္

Any suggestions? Please leave it here