ကိုယ္မခ်ိ အမိေသာ္လည္း သားေတာ္ခဲ

ကိုယ္တုိင္ မ႐ႈမကယ္ႏုိင္ေအာင္ ဒုကၡေ၀ဒနာေရာက္ေနေသာ မိခင္သည္ ခ်စ္လြန္း လွသည္ဆုိေသာ မိမိရင္ေသြး သားသမီးမ်ားကုိပင္လွ်င္ အေၾကာင့္ၾကမရွာ မကယ္ယူႏုိင္ဘဲ သားသမီးဟူ၍ အမွတ္မျပဳႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ လ်စ္လ်ဴျပဳ၍ မိမိ သက္သာမႈကုိသာ ၀ကြပ္၍ ရွာစၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။

မိခင္သည္ ရင္မွျဖစ္ေသာ သားသမီးတုိ႔ကုိ ခ်စ္ခင္ၿမဲျဖစ္သည္။ သားသမီးတုိ႔ အတြက္ အဆင္းရဲခံ၊ အပင္ပန္းခံ၍ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ ဒုကၡအေပါင္းကုိ ခံစားလာရေသာအခါ သားသမီးအေရးထက္ မိမိကုိယ္ေရးကုိသာ ေရွး႐ႈတတ္ေသာ သေဘာရွိ သည္။ အက်ဥ္းအၾကပ္အခါမ်ဳိးတြင္ မိမိကုိယ္ထက္ ခ်စ္ေသာသူသည္ မရွိဟူေသာအခ်က္ကုိ ေပၚလြင္ေစရန္ ခုိင္းႏိႈင္းသံုးသည္။

(စင္စစ္ေသာ္ကား အရာရာ၌ ႁခြင္းခ်က္ရွိတတ္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအျဖစ္ အေနမ်ား ရာသေဘာကုိ ေထာက္ဆ၍ဆုိေသာစကားျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ုိး အတြက္ ေဘးဒုကၡ အၾကပ္အတည္းၾကားမွ အနစ္နာခံ၍ အက်ဳိးျပဳခဲ့ေသာ အာဇာနည္ မ်ားရွိသည္ကုိလည္း သတိျပဳရာသည္။)

2 Comments

  1. Harry says:

    ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း လဲ ဒီသေဘာပါပဲ။ နီးစပ္ေသာ စကားပံဳမ်ားမွာ ျဖည့္လိုက္သင့္ပါတယ္။

  2. tunlin says:

    I think, the right expression is “Kabar Mee Laung, Thar TAUNG Cha Nin”.

Any suggestions? Please leave it here