ေငြအကဲ ပန္းပဲမသိ

ေငြေကာင္း မေကာင္းကို ပန္းတိမ္ဆရာသာသိသည္။ ပန္းပဲဆရာသည္ ေငြ အေၾကာင္းကိုမသိ။ သံအေၾကာင္းကိုသာသိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 0 Comments

ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက...

Continue 6 Comments

ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ...

Continue 1 Comment

ပတၱျမားမွန္က ႏြံမွာနစ္လည္းမညစ္

ပတၱျမားအစစ္သည္ ႏြံျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရေသာ္ျငားလည္း ပင္ကိုယ္မူလအေရာင္ မညစ္ႏြမ္း၊ မေမွးမွိန္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ...

Continue 0 Comments

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူမ်ားမည္သို႔ျဖစ္၍ မည္သူေသေသ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမျဖစ္ဘဲ သူ၏သားငယ္မာမာခ်ာခ်ာရိွလွ်င္ပင္ သူ႕အတြက္ လံုေလာက္...

Continue 1 Comment

ေရွာက္သီးသုတ္ သံပုရာရည္ညႇစ္ခ်င္

ေရွာက္သီးသုတ္မွာ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ဥ္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သံပုရာရည္ထပ္၍ညႇစ္ ခ်င္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အလိုလိုၿပီးျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္ကို မလိုအပ္ဘဲ...

Continue 0 Comments

သူႀကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမႈ

ဘုရားတည္ရာတြင္ ဘုရားဒကာအျဖစ္ သူႀကီးက အမည္ခံေသာ္ျငားလည္း ဘုရား တည္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ကို ရြာသူရြာသားမ်ားက...

Continue 3 Comments

ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္...

Continue 7 Comments

ဆင္႕ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သည္

ႀကီးမားလွေသာဆင္ႀကီး၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ ေသးငယ္ေသာႏွမ္းေစ့ကေလးကို ပက္သြင္း သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မလံုမေလာက္ မေစ့မငွအတိုင္းအဆျခင္းကြာျခား သည့္အခါတြင္...

Continue 2 Comments

ထင္းေပါက္ရာ လွ်ာနာႏွင့္ ကပ္ကိုး

ပ်င္းရိေသာ သူငယ္တစ္ေယာက္အား ထင္းေပါက္ခုိင္းေသာအခါ ထုိသူငယ္သည္ ထင္းလည္းမေပါက္ခ်င္၊ အျခားျငင္းဆန္စရာ အေၾကာင္းလည္းမရိွသျဖင့္ လွ်ာနာေန၍...

Continue 0 Comments

နည္းေရာင္း၊ မ်ားေရာင္းေတာင္းျပည့္သည္

ေစ်းသည္တုိ႔၏ သေဘာသည္ နည္းနည္း၀ယ္လွ်င္လည္းေရာင္း၊ မ်ားမ်ား၀ယ္ လွ်င္လည္း ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရေငြမ်ားသည္ ေတာင္းႏွင့္ျပည့္သည္ခ်ည္းသာ...

Continue 0 Comments

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ယာရွင္ကို ေမ်ာက္ေမာင္းသည္

ယာခင္းအနီးေနေမ်ာက္မ်ားသည္ ယာခင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီး ေနရာ ယာရွင္က လာေရာက္ေသာအခါ ယာရွင္ကေမ်ာက္ကိုမေမာင္းမီ ေမ်ာက္ကပင္...

Continue 0 Comments

၀ါးေဆြးကိုခၽြန္၍ မထက္

ေဆြးျမည့္ေနေသာ၀ါးသည္ အသားမြ၍ ေက်ပ်က္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ထက္ျမက္ ေအာင္ ေသြးခၽြန္ေသာ္လည္း ထက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအရည္အေသြး...

Continue 1 Comment

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္

လင္ႏွင့္မယားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စ႐ိုက္၀ါသနာျခင္းတူညီမွသာ အၿမဲတေစ ဆက္ဆံမႈအဆင္ေျပႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သေဘာအသြင္စ႐ိုက္မတူညီပါက အိမ္ရွင္မေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။...

Continue 1 Comment

ေခ်းထဲကေလာက္ ေခ်းထဲေပ်ာ္သည္

ေခ်းထဲတြင္ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးေနေသာ ေလာက္ကုိအျခားသန္႔ျပန္႔ မြန္ျမတ္ေနေသာ ေနရာတြင္ ထားေသာ္လည္း ေပ်ာ္မည္္မဟုတ္။ ေခ်းထဲတြင္သာ...

Continue 0 Comments

စူဠလိပ္ေရထဲလႊတ္သည္

လိပ္သည္ ေရထဲတြင္ေနေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေသာ္လည္း ေရကိုေၾကာက္ရြံ႕ ဟန္ေဆာင္သျဖင့္ ႏွိပ္စက္သည့္သေဘာျဖင့္ ေရထဲသို႔ လႊတ္ခ်ၾကည့္ေသာအခါ...

Continue 5 Comments

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖိုးသူေတာ္လဲ ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္

ေတာင္ေ၀ွးလဲက်ေသာအခါ ဖိုးသူေတာ္က ေကာက္၍ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ဖိုးသူေတာ္လဲက်ေသာအခါတြင္ကား ေတာင္ေ၀ွးထူးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

မရဲဘဲႏွင့္ ကၽြဲၿပဲစီးသည္

ရဲရင့္သတၱိႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္လည္းမရိွဘဲႏွင့္ အထိန္းအသိမ္းခက္ေသ ကၽြဲဆိုးႀကီးကို တက္စီးလာသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘဲႏွင့္ တာ၀န္ႀကီးႀကီးမားမားကို...

Continue 0 Comments

လူမတန္ ကံခ်

လူက မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသာအခါ မိမိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို အျပစ္မဆိုဘဲ ကံအေၾကာင္းမေကာင္း၍သာျဖစ္သည္ဟု...

Continue 1 Comment

ေဟာင္လြန္းသည့္ေခြး လူမေလး

ေခြးေဟာင္ေသာအခါ ကိုက္ေတာ့မည္အထင္ျဖင့္ လူကထိတ္လန္႔တတ္ေသာ္ လည္း ေခြးသည္ေဟာင္ျခင္းကိုသာ အားကိုး၍ တေဟာင္တည္း ေဟာင္ေနေသာအခါ...

Continue 2 Comments