ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္

ေလွျဖင့္ တင္လာေသာ ငါးမ်ားထဲတြင္ ေသ၍ပုပ္ေနေသာ ငါးခံုးမေလးကို ဖယ္ရွားမပစ္မိေသာေၾကာင့္ ငါးပုပ္နံ႔ပ်ံ႕လႈိင္၍ တစ္ေလွလံုးရိွ...

Continue 0 Comments

ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက...

Continue 6 Comments

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ...

Continue 1 Comment

ေပါက္သည့္နဖူး မထူးေတာ့

ေမြးကတည္းက ထြန္းေပါက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နဖူးသည္က်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေမာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ စူးရွသည္ျဖစ္ေစ၊ လွီးေရြပစ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ ဘာမွ် အေၾကာင္းထူးေတာ့မည္မဟုတ္။...

Continue 1 Comment

ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အား ဘူးပင္မစိုက္မီက မည္သူမွ်ေဆြမ်ဳိးေတာ္ခ်င္သူ ေခၚ ေျပာခင္မင္သူ မရိွျငားေသာ္လည္း ဘူးပင္စိုက္၍ ဘူးသီးသီးလာေသာအခါ...

Continue 2 Comments

ရာသီမပိုင္ ေဆးမကိုင္ႏွင့္

ေဆးဆရာဟူသည္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ေဆး၀ါးတို႔၏ အာနိသင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူနာ၏အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို တတ္သိကၽြမ္းက်င္ရန္ လုိအပ္...

Continue 1 Comment

သံဃာအား ဘုရားမဆန္သာ

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ိနည္းေတာ္ကို ပညတ္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ တရားေဟာၾကားေတာ္မူ ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ တပည့္သံဃာမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခ်က္မ်ားကို မျငင္းဆန္ဘဲ...

Continue 0 Comments

ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္...

Continue 7 Comments

ဆရာမ်ား သားေသ

သားငယ္ မက်န္းမာသျဖင့္ မိဘက ဆရာသမားမ်ားကို ပင့္ေခၚကုသေလရာ တစ္ဦးက တစ္နည္းေကာင္း လက္တည့္စမ္း၍...

Continue 0 Comments

ေနာက္မွေမြးသူက မိဦးမွည့္ခ်င္

သားခ်င္းမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးမွေမြးသူက သူ၏အမည္ကို မိဦးဟူ၍ မွည့္ခ်င္ သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ေနာက္အက်ဆံုးလူက အဦးဆံုးအခြင့္အေရးကို...

Continue 1 Comment

ဗႏၶရသရက္၊ ပိုးခ်က္မကင္း

အလြန္အမ်ဳိးအစားေကာင္း၍ အဖုိးတန္ေသာ ဗႏၶရသရက္သီးပင္ျဖစ္လင့္ကစား ပိုးေဖာက္သည့္အရာႏွင့္မကင္းႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ မည္မွ်ပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ေစကာ မူ...

Continue 0 Comments

ယာရွင္ကို ေမ်ာက္ေမာင္းသည္

ယာခင္းအနီးေနေမ်ာက္မ်ားသည္ ယာခင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီး ေနရာ ယာရွင္က လာေရာက္ေသာအခါ ယာရွင္ကေမ်ာက္ကိုမေမာင္းမီ ေမ်ာက္ကပင္...

Continue 0 Comments

၀ါးေဆြးကိုခၽြန္၍ မထက္

ေဆြးျမည့္ေနေသာ၀ါးသည္ အသားမြ၍ ေက်ပ်က္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ထက္ျမက္ ေအာင္ ေသြးခၽြန္ေသာ္လည္း ထက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအရည္အေသြး...

Continue 1 Comment

ေအာက္ကလည္းေနေသး ဟာလည္းလည္းမေလွ်ာ့

ႏွစ္ေယာက္သတ္ပုတ္ရာ၌ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ႐ံႈးနိမ့္၍ ေအာက္ဘက္၌ ဖိသတ္ျခင္းခံေနရေသာ္လည္း ႏႈတ္မွမူ အေလ်ာ့မေပးဘဲ ႀကိမ္းေမာင္းဆဲဆို၍...

Continue 5 Comments

ေခ်းေျခာက္ေရႏွဴးသည္

အနံ႔အသက္ေပ်ာက္၍ ေသြ႕ေျခာက္ေနေသာ ေခ်းကိုျပန္၍ နံေစာ္ေအာင္ ေရႏွင့္ႏွဴး သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ၿပီးျပတ္ၿပီးကိစၥ၊...

Continue 2 Comments

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖိုးသူေတာ္လဲ ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္

ေတာင္ေ၀ွးလဲက်ေသာအခါ ဖိုးသူေတာ္က ေကာက္၍ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ဖိုးသူေတာ္လဲက်ေသာအခါတြင္ကား ေတာင္ေ၀ွးထူးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

မင္းလည္းအာကာ ငါလည္းေၾကာက္ဖြယ္

တစ္ဖက္က အစြမ္းထက္သေလာက္ က်န္တစ္ဖက္ကလည္း လက္ရည္တူ အရည္အေသြး ထက္ျမက္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အရည္အေသြး...

Continue 0 Comments

လသာတုန္းဗိုင္းငင္

ေတာအရပ္တြင္ မီးခြက္မီးတိုင္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ လေရာင္ကိုအသံုးျပဳ၍ ဗိုင္းငင္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ လမိုက္ရက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လမထြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဗိုင္းမငင္...

Continue 3 Comments

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍...

Continue 2 Comments