ငါးတုလို႔ ခ႐ုပြတ္အိုင္ပ်က္

ငါးပြတ္သကဲ့သုိ႔ ခ႐ုကလိုက္၍ ပြတ္ေသာအခါ ငါးပြတ္သည္အထင္ႏွင့္ ေရပက္၍ ငါးရွာျခင္းေၾကာင့္ အိုင္ပါပ်က္စီးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္...

Continue 4 Comments

ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ...

Continue 1 Comment

ပုဆိုးမရိွသူက လံုေအာင္ထိုင္ခုိင္းသည္

လံုေအာင္ထိုင္ဖို႔ကို အပထား၍ ပုဆိုးပင္မရိွေသာသူက အျခားသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကို လံုေအာင္ထိုင္ရန္ သတိေပးေနသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိအျဖစ္ကို...

Continue 3 Comments

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူမ်ားမည္သို႔ျဖစ္၍ မည္သူေသေသ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမျဖစ္ဘဲ သူ၏သားငယ္မာမာခ်ာခ်ာရိွလွ်င္ပင္ သူ႕အတြက္ လံုေလာက္...

Continue 1 Comment

ရွင္ဘုရင့္ပုဆိုး ပိုးခ်ည္းပဲ

ရွင္ဘုရင္သည္ ခ်မ္းသာႄကြယ္၀သူျဖစ္ရာ ဘုရင္၏၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးမွာ ခ်ည္ေရာေႏွာျခင္းမရိွဘဲ ပိုးသန္႔သန္႔ကိုသာ ယက္လုပ္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုးခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟု...

Continue 0 Comments

သူခိုးေရႊရ တျပျပ

သူခိုးသည္ ေရႊကို ခုိးယူရရိွေသာအခါ ေရႊစစ္ေရႊေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္မသိသျဖင့္ ေတြ႕ျမင္သူမ်ားကို ထုတ္၍ျပကာ ျပကာ...

Continue 0 Comments

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆင္႕ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သည္

ႀကီးမားလွေသာဆင္ႀကီး၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ ေသးငယ္ေသာႏွမ္းေစ့ကေလးကို ပက္သြင္း သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မလံုမေလာက္ မေစ့မငွအတိုင္းအဆျခင္းကြာျခား သည့္အခါတြင္...

Continue 2 Comments

နဂိုရွိမွ နကိုင္းထြက္သည္

နဂိုမူလက ပင္စည္အဆစ္တြင္ အစို႔အေညႇာင့္ေပါက္မည့္ မ်က္လံုးအိမ္ပါရိွမွသာ အကိုင္းအခက္ထြက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ (နဂိုဟူေသာ စကားႏွင့္လိုက္ဖက္ေအာင္ နကိုင္းဟူ၍...

Continue 0 Comments

ဗူးေကာင္းမွစင္ခံ၊ လင္ေကာင္းမွစံရ

ဗူးပင္ အမ်ဳိးေကာင္း စင္ထုိး၍ ခံထားရက်ဳိးနပ္သည္။ လင္သားႀကိဳးစား ၾကင္နာ တတ္မွ လင္၏စည္းစိမ္ကို...

Continue 6 Comments

ယာဂုအိုးကြဲကာမွ ေရႊစည္းခံုလွဴသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ စားေသာက္ရန္ တည္ထားေသာ ယာဂုအိုးႀကီးမွာကြဲ၍ ဖိတ္စင္က်သြားသည့္အခါ စားသံုး၍မရေတာ့သျဖင့္ အလဟႆျဖစ္မည့္အတူတူ ကုသိုလ္အျမတ္...

Continue 1 Comment

၀န္ႏွင့္အား ျမားႏွင့္ေလး

သယ္ယူမည့္၀န္သည္ သယ္ယူႏိုင္မည့္အင္အားႏွင့္ မွ်တျခင္းရွိရမည္။ ပစ္မည့္ ျမားသည္ ပစ္သည့္ေလးႏွင့္ အင္အားခ်င့္ခ်ိန္မႈ မွ်တရမည္ဟု...

Continue 0 Comments

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္

လင္ႏွင့္မယားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စ႐ိုက္၀ါသနာျခင္းတူညီမွသာ အၿမဲတေစ ဆက္ဆံမႈအဆင္ေျပႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သေဘာအသြင္စ႐ိုက္မတူညီပါက အိမ္ရွင္မေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။...

Continue 1 Comment

ေစာင္ၿခံဳထဲက လက္သီးျပသည္

တစ္ဖက္သားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ အံတုရန္ၿငိဳးျခင္းကို ပြင့္လင္းစြာ လည္းမျပဳလုပ္ရဲ ျပဳလုပ္လည္းျပဳလုပ္ခ်င္သျဖင့္ တျခားသူမ်ားမသိမျမင္သည့္...

Continue 1 Comment

ဓားခုတ္ရာတြင္ လက္လွ်ဳိမွားသည္

သူတစ္ပါးက ဓားႏွင့္ခုတ္စင္းေနရာသို႔ မိမိက တမဂၤလာ၀င္၍ လက္လွ်ဳိခံ ေသာအခါ အေၾကာင္းမဲ့လက္ျပတ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလ

ဆန္အလွဴခံ လွည့္လည္ေနေသာ ဖိုးသူေတာ္သည္ မ်က္စိလည္၍ အရပ္ထဲတြင္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ႏွံ႔ေအာင္...

Continue 1 Comment

လင္စံေရြး လင္ေခြးႏွင့္ျငား

မိန္းမတို႔သည္ အခ်ိန္အရြယ္ရိွခုိက္တြင္ ထိုက္ေလ်ာ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို မေရြးမတည့္ဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းျပကာ အႀကိဳက္မေတြ႕ႏိုင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရာတြင္...

Continue 0 Comments

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍...

Continue 2 Comments