ငါးသိုင္းမ်ား ဟင္းဟုန္

ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ငါးကိုသင့္႐ံုမွ် ခတ္လွ်င္အရသာခ်ဳိၿမိန္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါးသိုင္းအမ်ားအျပားခတ္၍ ခ်က္ျခင္းျဖင့္ အရသာမွာဟုန္၍ မည္သို႔မွ်...

Continue 1 Comment

ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက...

Continue 6 Comments

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ...

Continue 1 Comment

ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္

ဘုရားတည္ေသာအခါ ျငမ္းကိုထုိးၿပီး ျငမ္းေပၚတက္၍ တည္ရေသာ္လည္း ဘုရားၿပီးေသာအခါ မလိုေတာ့သည့္ျငမ္းကို ဖ်က္ပစ္ရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 1 Comment

ရွင္ဘုရင္တစ္ခါထြက္၊ ပဲႀကီးတစ္ေလွခ်က္

ေရွးအခါက ျမန္မာရွင္ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူေသာအခါ ထြက္ေတာ္မူႀကီး၊ ထြက္ေတာ္မူကေလးဟူ၍ရိွရာ သိုင္းကိုင္၊ က်ဳိင္းကိုင္၊ ေရွ႕ေတာ္ေျပးမွဴး၊...

Continue 1 Comment

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆပ္ျပာေကာင္း၍ ေခါင္းေပါင္းျဖဴသည္

ေခါင္းေပါင္းကို ေလွ်ာ္ဖြတ္သျဖင့္ ေကာင္းစြာျဖဴေဖြးရျခင္းမွာ ေလွ်ာ္ဖြတ္သူ၏ လံု႔လအစြမ္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဆပ္ျပာက အမ်ဳိးအစားေကာင္းသျဖင့္ ေခ်းခၽြတ္ကြာေစ...

Continue 0 Comments

ေနေတာ့ပ်ဥ္ေထာင္ စားေတာ့ခ်ဥ္ေပါင္

ေနထုိင္သည့္အခါတြင္မူကား အဖိုးတန္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ႏွင့္ျဖစ္၍ စားေသာက္ သည့္အခါတြင္ကား အဖိုးနည္းေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ စားရသည္ဟုဆိုလုိသည္။...

Continue 1 Comment

ဗူးေကာင္းမွစင္ခံ၊ လင္ေကာင္းမွစံရ

ဗူးပင္ အမ်ဳိးေကာင္း စင္ထုိး၍ ခံထားရက်ဳိးနပ္သည္။ လင္သားႀကိဳးစား ၾကင္နာ တတ္မွ လင္၏စည္းစိမ္ကို...

Continue 6 Comments

ယာဂုအိုးကြဲကာမွ ေရႊစည္းခံုလွဴသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ စားေသာက္ရန္ တည္ထားေသာ ယာဂုအိုးႀကီးမွာကြဲ၍ ဖိတ္စင္က်သြားသည့္အခါ စားသံုး၍မရေတာ့သျဖင့္ အလဟႆျဖစ္မည့္အတူတူ ကုသိုလ္အျမတ္...

Continue 1 Comment

၀င္၀င္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း

သစ္သားပန္းလွီး ေဖာက္ထြင္းထုေသာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူသည္ အေပါက္ ငယ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းရာ၌ စူးတန္ႏွင့္တန္ရာစူး၊ လြန္ႏွင့္ဦးစြာ...

Continue 1 Comment

အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သည္

ဖားေကာက္သူသည္ အိတ္အေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္ေလရာ ေကာက္၍ထည့္ေလ သမွ်ဖားမ်ားက အေပါက္မွ ေလ်ာက်ခုန္ထြက္၍ တစ္ေကာင္မွ် မက်န္ဘဲရိွသည္ဟုဆိုလုိ...

Continue 0 Comments

ေခြးေလွးခုန္၍ ဖုန္မထ

အထုအထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္နည္းပါးေသးငယ္ေသာ ေခြးေလွး၊ ေခြးသန္းတစ္ေကာင္ သည္ မည္မွ်ပင္ ခုန္ေစကာမူ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း...

Continue 2 Comments

ေတာဆင္ ခမည္းေပးသည္

ကေလးငယ္မ်ား မျပတ္ခ်ဴခ်ာ ငိုယိုေသာအခါ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ စိတ္ အေျပာင္းအလဲ၊ အလိုဆႏၵျပည့္၀ေစလိုသည့္သေဘာႏွင့္ ေရႊ၊...

Continue 1 Comment

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလ

ဆန္အလွဴခံ လွည့္လည္ေနေသာ ဖိုးသူေတာ္သည္ မ်က္စိလည္၍ အရပ္ထဲတြင္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ႏွံ႔ေအာင္...

Continue 1 Comment

မပိုင္၀က္ေမြး

၀က္ေမြးသူသည္ မိမိပိုင္၀က္မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးက ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ၀က္ကို သားေပါက္သည့္အခါမွ ခြဲေ၀ယူရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေကၽြးေမြးထားရာ၌...

Continue 1 Comment

လူတစ္ကိုယ္ ထင္တစ္လံုး

လူဟူသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခု ထားရိွတတ္၍ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖစ္ရမည္ဟု အထင္ႀကီးတတ္ၿမဲျဖစ္ရာ...

Continue 1 Comment

ေဟာင္လြန္းသည့္ေခြး လူမေလး

ေခြးေဟာင္ေသာအခါ ကိုက္ေတာ့မည္အထင္ျဖင့္ လူကထိတ္လန္႔တတ္ေသာ္ လည္း ေခြးသည္ေဟာင္ျခင္းကိုသာ အားကိုး၍ တေဟာင္တည္း ေဟာင္ေနေသာအခါ...

Continue 2 Comments