ငါး႐ိုးမ်က္ လက္တို

လည္ေခ်ာင္းတြင္း၍ ငါးအ႐ိုးမ်က္ေနသူသည္ အ႐ိုးကို လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေကာ္ထုတ္လိုပါေသာ္လည္း လက္ေခ်ာင္းက တိုေနသျဖင့္ မမီမကမ္းျဖစ္ေနသည္ဟု...

Continue 2 Comments

ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ...

Continue 1 Comment

ေပါ့ေစလိုလို႔ ေၾကာင္႐ုပ္ထုိး၊ ေဆးအတြက္ေလး

အခုန္အပ်ံ ေပါ့ပါးေစလိုျခင္းေၾကာင့္ ေဆးထုိးရာတြင္ ပို၍ေပါ့မလာသည့္ျပင္ ေဆး၏အေလးခ်ိန္တိုးလာသျဖင့္ ပို၍ပင္ေလးလာသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး...

Continue 1 Comment

ဘူးထဲကေရပါ

လူတစ္ေယာက္က ေရဘူးယူလာသည့္အခါ အျခားတစ္ေယာက္က မိမိေရကိုပါ ၎ဘူးျဖင့္ထည့္၍ ယူခဲ့ရာ ထိုသူက သူ၏ေရကိုေတာင္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ရဲစိတ္ေမြး၊ ဒူးေလးမလို

ပင္ကိုစိတ္ထားက ရဲရင့္သတၱိရိွေသာသူသည္ လက္နက္အင္အားကို အားကိုးရန္မလို၊ ရဲစိတ္မရိွသူသာလွ်င္ ေလျမား၊ ဓားလံွ၀သည္တို႔ကို အားကိုးရသည္ဟု...

Continue 1 Comment

သူခိုး ေသေဖာ္ၫိႇသည္

သူေတာ္ေကာင္းသည္ ေကာင္းေသာအလုပ္အတြက္ အေဖာ္ၫိႇသည့္နည္းအတိုင္း သူခိုးကလည္း ပစၥည္းခုိးရန္ အေဖာ္ၫိႇရာတြင္ ခုိး၍မရဘဲ လူအမ်ား၀ိုင္းအ႐ိုက္ခံရ၍...

Continue 2 Comments

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆင္ေသကို ဆိတ္ေရႏွင့္ဖံုး၍မလံုႏိုင္

ႀကီးမားေသာ ဆင္ေသေကာင္ႀကီးကို ဆိတ္ငယ္၏သားေရႏွင့္ဖံုး၍ မလံုႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ ေခ်ပခ်က္၊ ဖံုးအုပ္ထိန္ခ်န္ခ်က္မ်ားသည္...

Continue 0 Comments

ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္

အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ ဟန္ျပင္သည့္ဆင္သည္ အရွိန္ယူရန္ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းဆုတ္ေလ့ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူမည့္...

Continue 1 Comment

ေနသာသပ ေလညာက

ေလတင္ ေလညာကေနသူသည္ ျမဳမႈန္မ်ား လြင့္စင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနံ႔ဆိုး၊ အေညႇာ္အသင္းတုိ႔ ပ်ံလြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ အထိအခိုက္မရိွဘဲ...

Continue 2 Comments

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ

ေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ ေထာင္သည္မွာ ယုန္ကိုေထာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယုန္က မတိုး၀င္ဘဲ ေၾကာင္က၀င္မိသျဖင့္ ေၾကာင္ကိုမိေနသည္ဟုဆိုလုိသည္။ ခ်ိန္ရြယ္ခ်က္...

Continue 1 Comment

အကန္းသမား သနပ္ခါးမလုိ

မ်က္စိကန္းသူ၏ ဇနီးမယားသည္ မိမိလင္က ႐ႈျမင္ေစရန္ သနပ္ခါးလိမ္းေသာ္ လည္း လင္က႐ႈျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ထိုမိန္းမအဖို႔...

Continue 1 Comment

စဖိုအုတ္ ေရႊသုတ္၍စီ

နန္းဗိမာန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ မီးဖိုျပဳလုပ္မည့္အုတ္ကို မလိုအပ္ပဲ အမႊန္းတင္ကာ ေရႊမႈန္သုတ္၍ စီသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ထိုက္တန္သည့္ေနရာတြင္ ထိုက္တန္သလို...

Continue 1 Comment

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလ

ဆန္အလွဴခံ လွည့္လည္ေနေသာ ဖိုးသူေတာ္သည္ မ်က္စိလည္၍ အရပ္ထဲတြင္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ႏွံ႔ေအာင္...

Continue 1 Comment

ေလဖမ္း၀ါးလံုးတန္းခ်ည္သည္

၀ါးလံုးတန္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ေႏွာင္ရာတြင္ အခိုင္အမာစြဲကပ္ရန္ တိုင္၊ ၀ါး၊ သစ္ပင္၊ တန္းစသည့္အမွီအတြယ္ လိုအပ္ေပရာ...

Continue 2 Comments

ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ...

Continue 0 Comments