ငါးပိျဖစ္ၿပီးမွ အၿမီးမႏွံ႔ခ်င္ႏွင့္ေတာ့

ငါးသည္ေသ႐ံုသာမက ဆားႏွင့္သိပ္နယ္ေထာင္းထုခံရ၍ ငါးပိျဖစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ အၿမီးႏွံ႔၍မရသည့္ အတိုင္းမရႏိုင္သည္ကို...

Continue 3 Comments

ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ...

Continue 1 Comment

ေျပာသံၾကား တရားနာ (ေျဗာ)

အလွဴအတန္းမ်ားတြင္ တရားနာအၿပီး၌ ေျပာဆိုင္း တီးေလ့ရိွသည္ျဖစ္ရာ ေျပာတီးသံၾကားတုိင္း စိတ္မွန္းႏွင့္ရမ္းဆ၍ တရားနာေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္

ဘုရားတည္ေသာအခါ ျငမ္းကိုထုိးၿပီး ျငမ္းေပၚတက္၍ တည္ရေသာ္လည္း ဘုရားၿပီးေသာအခါ မလိုေတာ့သည့္ျငမ္းကို ဖ်က္ပစ္ရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 1 Comment

ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္

လွည္းကထားေသာႏြားသည္ မ႐ုန္းမထြက္သာဘဲ ေရွ႕သို႔တိုးလွ်င္လည္း ထမ္းပိုးက တားဆီးထားၿပီး ေနာက္သို႔ဆုတ္လွ်င္လည္း လွည္းထုပ္က တားဆီးထား...

Continue 2 Comments

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္သည္

ဆန္ျပာေသာအခါ ဆန္ကြဲအမႈန္တို႔သည္ စေကာအဖ်ား၌စု၍ ဆန္သားဆန္ ေကာင္းမ်ားမွာ စေကာလက္ရင္း၌ စုပံုသည္ျဖစ္ရာ အလံုးသန္ေသာ...

Continue 0 Comments

ထမင္းၾကမ္းက အေငြ႕ထြက္ခ်င္

အပူေငြ႕စဲ၍ ေအးေနေသာ ထမင္းၾကမ္းခဲကပင္လွ်င္ သဘာ၀မဟုတ္ဘဲ အေငြ႕ ထြက္ခ်င္ေျခင္းမွာမသင့္ဟု ဆိုလုိသည္။ မိမိသဘာ၀မဟုတ္ဘဲ...

Continue 1 Comment

ႏြားပိန္ထူ လူေ၀ွ႔

ပိန္က်ံဳးအားနည္း၍ လဲေနေသာႏြားကို ေစတနာျဖင့္ ထူမေပးသည့္အခါတြင္ ႏြားကထူသူကိုပင္ ျပန္၍ေ၀ွ႔သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရည္အခ်င္းခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူကို...

Continue 0 Comments

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ယာရွင္ကို ေမ်ာက္ေမာင္းသည္

ယာခင္းအနီးေနေမ်ာက္မ်ားသည္ ယာခင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီး ေနရာ ယာရွင္က လာေရာက္ေသာအခါ ယာရွင္ကေမ်ာက္ကိုမေမာင္းမီ ေမ်ာက္ကပင္...

Continue 0 Comments

၀က္ဖမ္းလိုက္လွ်င္ ၀က္ပက္ခံရမည္

ေတာ၀က္ကို ဖမ္းရန္အတြက္ လိုက္ပါသြားေသာသူသည္ အိမ္တြင္ေနခဲ့သူႏွင့္ မတူဘဲ ေတာ၀က္၏ပက္ေကာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။...

Continue 0 Comments

အ႐ူးမီး၀ိုင္းသလုိ

အ႐ူးကို မီး၀ိုင္းေနသည့္အခါ အ႐ူးမွာ နဂိုအတုိင္းစိတ္မႏွံ႔သျဖင့္ မေျပးလႊားတတ္ ျဖစ္ေနရာ ပို၍ပင္ မႀကံမဖန္တတ္ဘဲ...

Continue 0 Comments

ေခြးေလွးခုန္၍ ဖုန္မထ

အထုအထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္နည္းပါးေသးငယ္ေသာ ေခြးေလွး၊ ေခြးသန္းတစ္ေကာင္ သည္ မည္မွ်ပင္ ခုန္ေစကာမူ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း...

Continue 2 Comments

စားရမွာလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္၊ ပစ္ရမွာလည္းအဆီႏွင့္၀င္း၀င္း

ပုပ္ထဲသို႔က်ေသာ ၀က္သားတုံးသည္ စားရမည္ကလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္၍ စား၍မျဖစ္၊ လႊင့္ပစ္ရမွာလည္း အဆီႏွင့္၀င္း၀င္းျဖစ္၍ မပစ္ရက္ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိလို...

Continue 0 Comments

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္

ေရလယ္ေခါင္တြင္ ေဖာင္ကိုစီး၍ လိုက္ပါေနေသာ္လည္း ေရမွာ ေသာက္ရန္ မသန္႔၊ ေသာက္၍မရႏိုင္သျဖင့္ ေရငတ္ေနရသည္ဟု...

Continue 2 Comments

မီးေလာင္ရာ ေလပင့္သည္

မီးေလာင္ေနသည့္အခါတြင္ ပို၍ေလာင္ေစရန္ ေလျဖင့္ကူ၍တိုက္ေပးသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါး အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားေနသည့္အခါတြင္ ပို၍ျပင္းထန္ေအာင္ ထပ္ျဖည့္ကုန္းေခ်ာျခင္း...

Continue 2 Comments

ေလဖမ္း၀ါးလံုးတန္းခ်ည္သည္

၀ါးလံုးတန္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ေႏွာင္ရာတြင္ အခိုင္အမာစြဲကပ္ရန္ တိုင္၊ ၀ါး၊ သစ္ပင္၊ တန္းစသည့္အမွီအတြယ္ လိုအပ္ေပရာ...

Continue 2 Comments

ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ...

Continue 0 Comments