ငယ္သာငယ္ အမယ္ပဥၹင္းပဲ

သကၤန္း၀တ္ သံဃာမ်ားထဲတြင္ အသက္ျပည့္စ၊ အရပ္အေမာင္းနိမ့္ပ်ပ္သျဖင့္ ရွင္သေဏျဖစ္မည္ဟု ထင္ရေစကာမူ သာမေဏႏွင့္ ပဥၹင္းခြဲျခားေသာအခါတြင္...

Continue 0 Comments

ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက...

Continue 6 Comments

ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ...

Continue 1 Comment

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူမ်ားမည္သို႔ျဖစ္၍ မည္သူေသေသ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမျဖစ္ဘဲ သူ၏သားငယ္မာမာခ်ာခ်ာရိွလွ်င္ပင္ သူ႕အတြက္ လံုေလာက္...

Continue 1 Comment

ရာသီမပိုင္ ေဆးမကိုင္ႏွင့္

ေဆးဆရာဟူသည္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ေဆး၀ါးတို႔၏ အာနိသင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူနာ၏အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို တတ္သိကၽြမ္းက်င္ရန္ လုိအပ္...

Continue 1 Comment

သံုးလြန္းတင္မွ ႀကိဳး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္မွအိုး

ႀကိဳးမည္သည္ သံုးလြန္းသံုးပင္လိန္က်စ္ပါမွ ခိုင္ခံ၍ ႀကိဳးဟုေခၚႏိုင္သကဲ့သို႔ အိုးမွာ လည္း  ေျမသားက်က္၍မာၿပီး အကြဲအအက္လံုသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္...

Continue 7 Comments

ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္သည္

ဆန္ျပာေသာအခါ ဆန္ကြဲအမႈန္တို႔သည္ စေကာအဖ်ား၌စု၍ ဆန္သားဆန္ ေကာင္းမ်ားမွာ စေကာလက္ရင္း၌ စုပံုသည္ျဖစ္ရာ အလံုးသန္ေသာ...

Continue 0 Comments

ထင္သာထင္ မ၀င္ဖူး ေက်ာင္းအစ္မ

လင္ေယာက်္ား အိမ္ျပန္ေနာက္က်ေလ့ရိွသျဖင့္ အိမ္အျပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သို႔ ၀င္ေနေလ့ရိွသည္အထင္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းစံုစမ္း ေသာအခါ...

Continue 1 Comment

ႏြားပိန္ထူ လူေ၀ွ႔

ပိန္က်ံဳးအားနည္း၍ လဲေနေသာႏြားကို ေစတနာျဖင့္ ထူမေပးသည့္အခါတြင္ ႏြားကထူသူကိုပင္ ျပန္၍ေ၀ွ႔သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရည္အခ်င္းခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူကို...

Continue 0 Comments

ဗူးေကာင္းမွစင္ခံ၊ လင္ေကာင္းမွစံရ

ဗူးပင္ အမ်ဳိးေကာင္း စင္ထုိး၍ ခံထားရက်ဳိးနပ္သည္။ လင္သားႀကိဳးစား ၾကင္နာ တတ္မွ လင္၏စည္းစိမ္ကို...

Continue 6 Comments

ေယာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါ (ေသွ်ာင္)

ေရွးအခါက အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေသွ်ာင္ထံုးႏွင့္ျဖစ္၍ အရြယ္ေရာက္သျဖင့္ ထိမ္ျမားလက္ထပ္ေသာ္ ေသွ်ာင္ရိွေသာ ေယာက်္ားေခၚေဆာင္ရာသို႔ ဆံထံုးရွင္မိန္းမ...

Continue 4 Comments

၀က္ဖမ္းလိုက္လွ်င္ ၀က္ပက္ခံရမည္

ေတာ၀က္ကို ဖမ္းရန္အတြက္ လိုက္ပါသြားေသာသူသည္ အိမ္တြင္ေနခဲ့သူႏွင့္ မတူဘဲ ေတာ၀က္၏ပက္ေကာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။...

Continue 0 Comments

စိုင္ေကာ္၍ ခ်ဳံေပၚေရာက္သည္

ေတာမုဆိုးသည္ မိမိအစြမ္းျဖင့္ ခ်ဳံအျမင့္ေပၚသို႔ ခုန္တက္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသာ္လည္း စိုင္သတၱ၀ါက ဦးခ်ဳိျဖင့္ ပင့္ေကာ္တုိက္ခုိက္ရာမွ လြင့္ေျမာက္၍...

Continue 1 Comment

ေတာဆင္ ခမည္းေပးသည္

ကေလးငယ္မ်ား မျပတ္ခ်ဴခ်ာ ငိုယိုေသာအခါ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ စိတ္ အေျပာင္းအလဲ၊ အလိုဆႏၵျပည့္၀ေစလိုသည့္သေဘာႏွင့္ ေရႊ၊...

Continue 1 Comment

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖိုးသူေတာ္လဲ ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္

ေတာင္ေ၀ွးလဲက်ေသာအခါ ဖိုးသူေတာ္က ေကာက္၍ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ဖိုးသူေတာ္လဲက်ေသာအခါတြင္ကား ေတာင္ေ၀ွးထူးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

ေႃမြေပြး ခါးပိုက္ပိုက္သည္

ေႃမြေပြးအေသေကာင္ကို ခ်က္စားမည္ဟုခါးပိုက္တြင္ ပိုက္ထားရာမွ ေႃမြေပြးမ၏ ၀မ္းကိုေဖာက္၍ ေႃမြေပြးအေကာင္ငယ္မ်ားေပါက္ထြက္လာကာ ခါးပိုက္ရွင္ကို ေပါက္...

Continue 0 Comments

လက္ခုပ္တစ္ဖက္တည္းတီး၍ မျမည္

လက္ခုပ္ဟူသည္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္တီးမွသာ ျမည္ႏိုင္၍ လက္တစ္ဖက္တည္းႏွင့္ လက္ခုပ္တီး၍မရဟု ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္အညီအမွ် တာ၀န္ရိွ၍...

Continue 1 Comment

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍...

Continue 2 Comments