ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ...

Continue 1 Comment

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူမ်ားမည္သို႔ျဖစ္၍ မည္သူေသေသ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမျဖစ္ဘဲ သူ၏သားငယ္မာမာခ်ာခ်ာရိွလွ်င္ပင္ သူ႕အတြက္ လံုေလာက္...

Continue 1 Comment

ေရနက္ကလည္းေနေသး၊ လင္းဖက္လည္းစိုက္ေသး

အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္းႏိုင္ရန္ ေရေအာက္သို႔ဆင္း၍ ယင္းဆည္စသည္တုိ႔ကို စိုက္ထူျပင္ဆင္ရာတြင္ ေရနက္ပိုင္းကေနရသူသည္ ေရနက္တြင္ ေနရ႐ံုသာမကေသး၊...

Continue 1 Comment

သူခိုးက လူလူဟစ္သည္

လူေကာင္းက သူခုိးကိုလိုက္၍ဖမ္းေသာအခါ အျခားသူမ်ားအကူအညီရေစရန္ `သူခိုး သူခိုး´ဟု ေအာ္ဟစ္ၿမဲျဖစ္ရာတြင္ သူခုိးကပင္ ျပန္၍...

Continue 1 Comment

ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္...

Continue 7 Comments

ဆင္ေသကို ဆိတ္ေရႏွင့္ဖံုး၍မလံုႏိုင္

ႀကီးမားေသာ ဆင္ေသေကာင္ႀကီးကို ဆိတ္ငယ္၏သားေရႏွင့္ဖံုး၍ မလံုႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ ေခ်ပခ်က္၊ ဖံုးအုပ္ထိန္ခ်န္ခ်က္မ်ားသည္...

Continue 0 Comments

ထန္းေရမူး ကၽြဲခိုးေပၚသည္

ထန္းေရမူးေသာအခါ ရန္စ စကားေျပာဆိုရင္းႏွင့္ပင္ တစ္ခါက ကၽြဲခိုးခဲ့ဖူးသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ႄကြားမိရာမွ ကၽြဲခိုးမႈေပၚလာရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။...

Continue 1 Comment

ႏွီးေကာင္းလွ်င္ ဖ်ာမတန္

ႏွီးအမ်ဳိးအစား ေကာင္းမြန္ခဲ့လွ်င္ ဖ်ာရက္႐ံုမွ်ေလာက္ႏွင့္မတန္ ထိုထက္ပို၍ ေခ်ာေျမ့ေကာင္းမြန္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အရည္အေသြးပိုလြန္းေကာင္းမြန္ေသာအရာတို႔ကို...

Continue 0 Comments

ဗူးလံုးနားမထြင္း

ဗူးသီးခြံမ်ားကို ေရဘူးျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိပ္အေပၚတည့္တည့္မွ မေဖာက္ဘဲ ထိပ္ပိုင္းေဘးတစ္ဖက္က်က်စီမွ အေပါက္ေဖာက္သျဖင့္ ထိုအေပါက္ေဖာက္သည္ကို နားထြင္းသည္ဟုေခၚဆိုရာ...

Continue 1 Comment

၀ါးေဆြးကိုခၽြန္၍ မထက္

ေဆြးျမည့္ေနေသာ၀ါးသည္ အသားမြ၍ ေက်ပ်က္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ထက္ျမက္ ေအာင္ ေသြးခၽြန္ေသာ္လည္း ထက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအရည္အေသြး...

Continue 1 Comment

အႀကံတူ ရန္သူ

အႀကံအစည္ရည္မွန္းခ်က္ျခင္း တူညီေနေသာအခါ အခ်င္းခ်င္းတုၿပိဳင္၍ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္  အသားယူရန္ ၀န္တိုရန္ျပဳလာတတ္သျဖင့္ ရန္သူျဖစ္ ရသည္ဟု...

Continue 0 Comments

စစ္မေရာက္ခင္ ျမားကုန္

စစ္ေရာက္လာမွ ျမားကို အသံုးျပဳ၍ ပစ္ခတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္၍ ပစ္ခတ္ျဖဳန္းတီးႏွင့္သျဖင့္ စစ္မေရာက္ေသးမီျမားကုန္၍ ေနသည္ဟုဆိုသည္။...

Continue 1 Comment

ေတာက္မည့္မီးခဲ စဖုိမွာရဲရဲ

မီးေတာက္မီးလွ်ံ လူတက္မည့္မီးခဲမ်ဳိးမွာ ျပာဖံုးျပန္႔က်ဲ၍မေန မီးဖုိအတြင္း၌ ရဲရဲ ၀င္း၀င္း အားသစ္အရွိန္ယူလ်က္ရိွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 2 Comments

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္

ေရလယ္ေခါင္တြင္ ေဖာင္ကိုစီး၍ လိုက္ပါေနေသာ္လည္း ေရမွာ ေသာက္ရန္ မသန္႔၊ ေသာက္၍မရႏိုင္သျဖင့္ ေရငတ္ေနရသည္ဟု...

Continue 2 Comments

မေရာင္ရာ ဆီလူးသည္

အေရာင္အနာေပ်ာက္ေစေသာ လိမ္းေဆးဆီကို ေရာင္ရမ္းေနသည့္ ေနရာတြင္ မလူးဘဲ မေရာင္သည့္ေနရာတြင္ လိမ္းက်ံေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 2 Comments

လူထြင္ပါ၍ ႏြား က်ားကိုက္သည္

လူက ေတာသို႔သြားရာတြင္ ႏြားကိုယူေဆာင္၍သြားသျဖင့္ ႏြားကိုက်ားကိုက္ခံ ရေလရာ လူႏွင့္အတူ ႏြားပါလာ၍သာ ေတာတြင္း၌...

Continue 4 Comments

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍...

Continue 2 Comments