ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ...

Continue 1 Comment

ဘူးထဲကေရပါ

လူတစ္ေယာက္က ေရဘူးယူလာသည့္အခါ အျခားတစ္ေယာက္က မိမိေရကိုပါ ၎ဘူးျဖင့္ထည့္၍ ယူခဲ့ရာ ထိုသူက သူ၏ေရကိုေတာင္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ေရာ့ပတၱျမား ေရာ့နဂါး

ဘူရိဒတ္ဇာတ္တြင္ အလမၸာယ္ပုဏၰားသည္ နဂါးမတို႔ထံမွ က်န္ခဲ့ေသာ ပတၱျမား ကိုရၿပီးေနာက္ မုဆိုးအား ဘူရိဒတ္နဂါးမင္းေနရာကို...

Continue 0 Comments

သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလွ်င္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားခိုရသည္

သစ္တစ္ပင္သည္ အရိပ္အာ၀ါသႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ခက္လက္ေ၀ဆာစည္ပင္ေသာအခါ ငွက္ေပါင္းတစ္ေသာင္းမွ် ခို၀င္နားေနႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စြမ္း...

Continue 0 Comments

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆြမ္းခံရင္း ငွက္သင့္သည္

ေမာင္ရွင္သည္ ဆြမ္းခံသြားရင္းႏွင့္ပင္ စိမ့္စမ္း မွက္ျခင္ေပါေသာ ရပ္ကြက္သုိ႔ ေပါက္ေရာက္မိရာမွ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသင့္ေရာက္ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျပစ္ကင္းမဲ့...

Continue 1 Comment

ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္

အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ ဟန္ျပင္သည့္ဆင္သည္ အရွိန္ယူရန္ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းဆုတ္ေလ့ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူမည့္...

Continue 1 Comment

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

၀က္ဖမ္းလိုက္လွ်င္ ၀က္ပက္ခံရမည္

ေတာ၀က္ကို ဖမ္းရန္အတြက္ လိုက္ပါသြားေသာသူသည္ အိမ္တြင္ေနခဲ့သူႏွင့္ မတူဘဲ ေတာ၀က္၏ပက္ေကာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။...

Continue 0 Comments

ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္

ေခြး႐ူးသည္ စိတ္ေဖာက္ျပန္သျဖင့္ လူမ်ားကို လိုက္လံကိုက္ရာအားလံုး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ၾကရသည္တြင္ တစ္ေကာင္တည္းမင္းမူႏိုင္သကဲ့သို႔ရိွေသာ္လည္း...

Continue 1 Comment

စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ

စားထိုက္ေသာ ကံအခြင့္ႀကံဳႀကိဳက္ေလသျဖင့္ ပ်ားမ်ားသည္ အဆင္သင့္လွ်ာ ျဖင့္လ်က္၍မွီေသာ မုတ္ဆိပ္ဖ်ား၌ ပ်ားအံုဖြဲ႔၍ ပ်ားရည္မ်ားသိုထားေပးလာသည္ဟု...

Continue 6 Comments

ဓားခုတ္ရာတြင္ လက္လွ်ဳိမွားသည္

သူတစ္ပါးက ဓားႏွင့္ခုတ္စင္းေနရာသို႔ မိမိက တမဂၤလာ၀င္၍ လက္လွ်ဳိခံ ေသာအခါ အေၾကာင္းမဲ့လက္ျပတ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလ

ဆန္အလွဴခံ လွည့္လည္ေနေသာ ဖိုးသူေတာ္သည္ မ်က္စိလည္၍ အရပ္ထဲတြင္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ႏွံ႔ေအာင္...

Continue 1 Comment

လင္ႏွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား

လွ်ာသည္အစာကို လူးလိန္းရာတြင္ သြားေစ့သည္ႏွင့္လြတ္ေအာင္ အလုိက္သင့္ ဖယ္ေနက်ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ခါတြင္ သြားႏွင့္မလြတ္ဘဲ လွ်ာအႀကိတ္ခံရတတ္...

Continue 0 Comments

ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ...

Continue 0 Comments